Chủ Nhật, 02/05/2021, 21:45 (GMT+7)
.

Học viện Báo chí tuyên truyền được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ GD-ĐT đã có văn bản đồng ý cho Học viện Báo chí tuyên truyền được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

a
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Bộ GD-ĐT yêu cầu Học viện Báo chí tuyên truyền đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” của Học viện trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ đồng thời yêu cầu Học viện thực hiện nghiêm túc Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và cần bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của Học viện.

Như vậy, đến thời điểm này, danh sách các đơn vị này được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm có: Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường đại học Cần Thơ, Trường đại học Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Trường đại học Vinh, Học viện An ninh nhân dân, Trường đại học Sài Gòn, Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Trà Vinh, Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Quy Nhơn, Trường đại học Tây Nguyên, Học viện Báo chí tuyên truyền.

(Theo nhandan.com.vn)

 

.
.
.