Thứ Ba, 21/09/2021, 10:20 (GMT+7)
.

Các trường điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp điều kiện thực tế

Bảo đảm yêu cầu cần đạt trong Chương tình giáo dục phổ thông năm 2021-2022. (Ảnh: Trần Hải)
Bảo đảm yêu cầu cần đạt trong Chương tình giáo dục phổ thông năm 2021 - 2022. (Ảnh: Trần Hải)

Nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, đối với lớp 6, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình trong điều kiện phòng, chống Covid-19. Trong đó, đối với những nội dung phù hợp và thuận lợi cho học sinh khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và học liệu dạy học trực tuyến, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình; đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, cần tổ chức lựa chọn, sử dụng học liệu dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình. Đối với các các môn học theo chương trình nâng cao và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ hướng dẫn của Bộ, xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại.

Bộ cũng yêu cầu không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

* Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn điều chỉnh chương trình giáo dục cấp tiểu học để ứng phó với dịch bệnh.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Cụ thể, đối với lớp 1 và lớp 2, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và bảo đảm khoa học, hiệu quả, bảo đảm cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của Bộ.

Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc; tinh giản nội dung để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiểu học không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học.

(Theo nhandan.vn)

 

.
.
.