Thứ Bảy, 05/11/2022, 16:35 (GMT+7)
.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi đua, khen thưởng khối Sở GD&ĐT năm học 2022 - 2023

Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 5766 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối Sở GD&ĐT năm học 2022 - 2023.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căn cứ Thông tư số 21 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Chỉ thị số 1112 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối Sở GD&ĐT năm học 2022 – 2023.

Theo đó, tiếp tục triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục.

Phân công các Cụm thi đua. Theo đó, cụm 1 gồm Thành phố Hải Phòng (Sở GD&ĐT cụm trưởng); Thành phố Đà Nẵng (Sở GD&ĐT cụm phó); Cụm 2: Quảng Ninh (cụm trưởng), Bắc Ninh (cụm phó); Cụm 3: Phú Yên (cụm trưởng), Lâm Đồng (cụm phó). Cụm 4: Hà Giang (cụm trưởng), Sơn La (cụm phó); Cụm 5: Tuyên Quang (cụm trưởng), Thái Nguyên (cụm phó); Cụm 6: Ninh Thuận (cụm trưởng), Bình Phước (cụm phó); Cụm 8: Trà Vinh (cụm trưởng), An Giang (cụm phó).

Về tổ chức hoạt động Cụm thi đua và bình xét thi đua khối các Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5249/BGDĐT-TĐKT ngày 15/11/2021 của Bộ GD&ĐT, trong đó điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ như:

Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm học và gửi báo cáo tổng kết về Bộ GD&ĐT của các cụm thi đua hoàn thành trước ngày 31/7 hằng năm.

Thời gian các Sở GD&ĐT gửi kết quả tự chấm điểm kèm minh chứng tới đơn vị thuộc Bộ được phân công đánh giá, chấm điểm thẩm định trước ngày 25/7 hằng năm.

Căn cứ kết quả tự chấm điểm của các Sở GD&ĐT, đơn vị thuộc Bộ được phân công đánh giá, chấm điểm thẩm định, gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/8 hằng năm.

Để bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ chung toàn ngành, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cụm trưởng, Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian trong các hoạt động Cụm thi đua, chấm điểm thi đua kèm theo minh chứng sản phẩm, chế độ thông tin báo cáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Cụm thi đua, Sở GD&ĐT báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn, giúp đỡ.

(Theo giaoducthoidai.vn)

 

.
.
.