Thứ Ba, 06/06/2023, 14:37 (GMT+7)
.

Gợi ý bài làm môn Tiếng Anh (Mã đề 321) Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Tiền Giang

(ABO) Báo Ấp Bắc Online xin giới thiệu gợi ý bài làm môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, mã đề 321, năm học 2023 - 2024 ở Tiền Giang, của một giáo viên dạy môn Tiếng Anh trung học cơ sở trên địa bàn TP. Mỹ Tho, mời bạn đọc tham khảo. 

A PHẦN CHUNG 

1. A                                  5. D                                               9. D

2. D                                  6. A                                               10. B 

3. D                                  7. A                                               11. C

 

4. C                                  8. B                                               12. C

 

13. D                                 17. A                                              21. B

14.  A                                18. D                                              22. B

15. B                                 19.  C                                             23. D

16.  D                                 20. A                                             24. B

B PHẦN RIÊNG 

    I. CHƯƠNG TRÌNH HỆ 7 NĂM

25. A                                  29. B                                        33. B                                  37. A

26. B                                  30. C                                        34. C                                 38.  C

27.  B                                 31. B                                         35. C                                39.  C

28. A                                  32. C                                          36. B                                40. D

    II. CHƯƠNG TRÌNH HỆ 10 NĂM

41. C                                  45. B                                        49. D                                53. B

42. A                                  46. D                                        50. C                                54.  B

43. D                                 47. B                                         51. B                                55.  C

44. A                                  48. D                                         52. D                                56. A

 

 

 

 

 

.
.
.