Thứ Tư, 11/09/2013, 05:48 (GMT+7)
.

Tọa đàm về việc học tập và làm theo Bác

Ngày 6-9, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với các chi bộ: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn tổ chức Tọa đàm chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa cho đại diện các chi bộ tham gia tọa đàm.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa cho đại diện các chi bộ tham gia tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các chi bộ đã trình bày tham luận xoay quanh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp như:

“Rèn luyện và thực hành phong cách quần chúng để làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới” của Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy;

“Cảm nhận về việc học tập và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Phong cách quần chúng trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh;

“Nhận thức và làm theo phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Chi bộ Tỉnh đoàn và tham luận “Nhận thức và thực hiện phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối.

Dịp này, các chi bộ đã thống nhất thực hiện giao ước thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 19-5-2015 với các nội dung chính:

Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương;

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và các chủ đề của những năm tiếp theo; cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực thực hiện tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”,

Tận tụy trong công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Phấn đấu có 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chi ủy thường xuyên kiểm tra kết quả, đánh giá cán bộ, đảng viên; có nhiều giải pháp xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình, có sơ kết, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay…

MINH CHÂU

.
.
.