Thứ Sáu, 17/05/2024, 10:29 (GMT+7)
.

Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chủ động, kịp thời, nghiêm túc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Với cách làm sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác trong cán bộ, đảng viên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã xác định các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, bao gồm: Đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt cấp ủy; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá trong xây dựng và phát triển địa phương.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xác định rõ các nội dung có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân; quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân, nhất là những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển hoặc những vấn đề tồn đọng.

Tỉnh ủy Tiền Giang tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tỉnh ủy Tiền Giang tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể thấy, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị giúp Đảng bộ tỉnh cơ bản khắc phục được những vấn đề còn hạn chế, như rà soát, bổ sung, xây dựng các quy định, quy chế làm việc; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp; tăng cường cải cách hành chính; rà soát các dự án dở dang, kéo dài; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn.

Công tác tuyên truyền ngày càng có nhiều đổi mới. Nội dung tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, chú trọng phản ánh gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: Tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan sinh động, qua phim ảnh, phóng sự, thơ văn, nhạc họa và các hoạt động triển lãm, chiếu phim; lồng ghép trong các chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Đồng thời, chú trọng phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông truyền thống như: Báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ, trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị, kết hợp với sử dụng các phương thức truyền thông mới trên các nền tảng mạng xã hội, Internet.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang chủ động cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên bản tin Thông báo nội bộ, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, để các cơ quan, đơn vị định hướng nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ.

Định kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các Huyện, Thành, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh bằng những nội dung công việc bám sát tình hình thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị đưa kết quả việc học tập và làm theo Bác vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền tôn vinh, khen thưởng. Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tuyên dương, khen thưởng 1.778 tập thể, cá nhân, có tác dụng lan tỏa sâu rộng toàn xã hội, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Chi hội Nông dân tự phòng, tự quản, tự công khai”; “Hũ gạo tình thương”, “Giúp nhau giảm nghèo”, “Tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế”; “Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị”, “Quỹ đồng đội - xây dựng nhà ở cho hội viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả trên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức và hành động, tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả.

Phát huy vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành), những năm qua, bà Trần Thị Ngọc Anh luôn nỗ lực, đem hết sức mình cùng với các hội viên nông dân phát triển kinh tế, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho hội viên. Để Chi hội hoạt động hiệu quả, bằng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình, bà Ngọc Anh luôn động viên hội viên tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân và người dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động xây dựng các tuyến đường nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn; vận động hội viên tham gia thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cấp Hội duy trì hoạt động nhiều mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều tên gọi khác nhau, như Câu lạc bộ “Tương thân, tương ái”, “Chi hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ việc thu gom rác thải tái chế”…

Hằng năm, các cấp Hội LHPN tỉnh thực hiện việc rà soát số  hội viên phụ nữ (HVPN) có hoàn cảnh khó khăn, nhất là HVPN giữ vai trò làm chủ trong gia đình để thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ HVPN khó khăn. Cụ thể là hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và đã giải ngân vốn cho HVPN vay trên 54 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 30-4-2023 là 1.336 tỷ đồng/36.840 hộ vay; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh giải ngân cho 9.605 HVPN, số tiền gần 180,7 tỷ đồng. Đồng thời, Hội duy trì 156 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, 262 tổ góp vốn xoay vòng, giúp 17.984 phụ nữ khó khăn vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, với số tiền hỗ trợ trên 37 tỷ đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh Tiền Giang thực sự tạo được những điểm nhấn có tính đột phá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.