Thứ Ba, 17/05/2022, 15:30 (GMT+7)
.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 vinh danh 2 nhà khoa học nữ

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 vinh danh hai nhà khoa học nữ, đó là giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai và giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Giáo sư, Tiến sỹ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy là giảng viên bộ môn công nghệ thực phẩm, khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/giai-thuong-kovalevskaia-nam-2021-vinh-danh-2-nha-khoa-hoc-nu/790608.vnp)

.
.
Liên kết hữu ích
.