Thứ Năm, 02/02/2023, 09:45 (GMT+7)
.

Tiếp tục triển khai sâu rộng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (viết tắt là Hội thi) tỉnh Tiền Giang lần thứ XV năm 2022 - 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật phục vụ vào sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TRIỂN KHAI SÂU RỘNG

Qua 1 năm triển khai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Liên hiệp Hội - cơ quan Thường trực Hội thi cấp tỉnh), đã tiến hành in băng rôn, tờ bướm chuyển cho các thành viên và Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện để tuyên truyền, cổ động Hội thi. Đồng thời, tổ chức thông báo, tuyên truyền Hội thi trên Báo Ấp Bắc, trên website, trên bản tin Khoa học - Kỹ thuật của Liên hiệp Hội…

Kỹ sư Nguyễn Văn Hòa giới thiệu về dây chuyền sản xuất bột sữa dừa do anh sáng chế đoạt giải Hội thi cấp tỉnh lần thứ XIV năm 2020-2021.
Kỹ sư Nguyễn Văn Hòa giới thiệu về dây chuyền sản xuất bột sữa dừa do anh sáng chế đoạt giải Hội thi cấp tỉnh lần thứ XIV năm 2020-2021.

Đặc biệt, Hội thi được sự quan tâm kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, nỗ lực của các thành viên trong Ban Tổ chức cũng như có sự phối hợp kịp thời giữa Liên hiệp Hội với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện.

Bên cạnh đó, một số đơn vị cấp tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, địa phương trực thuộc; còn đưa vào kế hoạch xét thi đua và khen thưởng cho cá nhân và tập thể đoạt giải Hội thi cấp tỉnh.

Song song đó, Liên đoàn Lao động tỉnh có kế hoạch triển khai, giao chỉ tiêu thi đua cụ thể trong ngành để phát động Hội thi trong ngành dọc của các đơn vị như Tỉnh đoàn, Hội Nông dân…; đồng thời, trao đổi thêm với Thường trực Ban Tổ chức các địa phương các ý tưởng sáng tạo kỹ thuật mang tính đặc thù để Ban Tổ chức vận động và thực hiện, nhằm có nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật có chất lượng và đi vào chiều sâu tham gia Hội thi.

Thư ký Liên hiệp Hội Huỳnh Văn Xĩ cho biết, Hội thi lần thứ XV phát động trong 2 năm gồm các lĩnh vực công nghệ: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí - tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo. Đến nay, Ban Thư ký Hội thi đã tiếp cận 9 giải pháp sáng tạo để hướng dẫn viết hồ sơ dự thi gồm các huyện: Cái Bè 2 giải pháp, Châu Thành 4 giải pháp, Tân Phú Đông 3 giải pháp.

NÂNG CHẤT

Qua 1 năm triển khai, Hội thi lần thứ XV đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như các đơn vị chưa có sự quan tâm, phối hợp về Hội thi giữa Liên hiệp Hội và một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động chưa đều đặn; chưa đi vào chiều sâu và sát đối tượng dự thi. Một số thành viên Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện chưa nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung hội thi, nên còn lúng túng trong quá trình tuyên truyền, vận động, cũng như phát hiện sản phẩm sáng tạo của ngành, đoàn thể mình.

Ban Tổ chức Hội thi sẽ tập hợp hồ sơ dự thi theo quy định Thể lệ gửi về Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh trước ngày 30-6-2023. Trong tháng 4 và 5-2023, Ban Tổ chức Hội thi lập đoàn công tác nắm tình hình tổ chức Hội thi tại cấp huyện, sở, ngành; phối hợp Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện, sở, ngành phát hiện, vận động, hướng dẫn tác giải viết hồ sơ tham dự; hướng dẫn các tác giả đã viết hồ sơ cho các giải pháp năm 2022 cần làm rõ hơn về hiệu quả kinh tế - xã hội của giải pháp đã qua 1 năm tham gia lao động sản xuất.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Nguyễn Văn Khang đánh giá, sự phối hợp các ngành, đoàn thể nhằm phát hiện và hướng dẫn viết hồ sơ dự thi cho các tác giả có ý tưởng sáng tạo, nhất là tác giả nông dân, công nhân còn hạn chế.

Những giải pháp hay, có hiệu quả đôi khi chưa được tiếp cận để hướng dẫn tác giả viết hồ sơ. Bên cạnh đó, quy định kinh phí mới không có khoản chi phí hỗ trợ tác giả làm hồ sơ dự thi (chi phí đi lại, chụp hình, quay phim, in ấn hồ sơ, viết hồ sơ...) nên công tác vận động gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh sẽ họp nhằm mở rộng, tiếp tục triển khai tuyên truyền, khảo sát nắm bắt tình hình triển khai Hội thi đến các huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn, trường học, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với đoàn công tác Hội thi cấp tỉnh nắm tình hình, giới thiệu, vận động các tác giả tham gia dự thi.

Song song đó là kiến nghị chính quyền chỉ đạo các cấp nên xem việc tham gia Hội thi của nhân dân là công việc thường xuyên, lâu dài nhằm góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày một tốt hơn. Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp giúp nhân rộng các giải pháp đoạt giải Hội thi nhằm phục vụ cho sản xuất, đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

TUẤN LÂM - VĂN XĨ

.
.
.