Thứ Tư, 16/09/2020, 13:58 (GMT+7)
.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang: Hiệu quả bước đầu hoạt động

Đa phần các tổ chức, cá nhân đều chọn mục đánh giá “Hài lòng” trên trang thiết bị đánh giá và cả lấy ý kiến trực tiếp về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31-12-2019, việc thành lập Trung tâm được xem là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trung tâm là nơi tiếp nhận và trả kết quả của hơn 1.490 thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời, cũng là địa điểm cung cấp thông tin và giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC.

Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2020.
Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng với hoạt động của Trung tâm, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã hoàn thiện, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện việc tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến cũng như giám sát được quy trình giải quyết hồ sơ thông qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người dân, doanh nghiệp có thế gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC bằng các hình thức như trực tiếp, trực tuyến (đối với các TTHC mức độ 3, 4) và qua dịch vụ bưu chính.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 Trung tâm tiếp nhận 306.958 hồ sơ TTHC; trong đó, 269.785 hồ sơ mới tiếp nhận, 15.490 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua, 21.683 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (chiếm 7,01%). Kết quả, đã giải quyết 283.747 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 282.766 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 981, đang giải quyết 23.211 hồ sơ.

Hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận tại Trung tâm đều được số hóa lên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, giúp việc xử lý, quản lý, thống kê, giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu hồ sơ của cán bộ, công chức cũng như tra cứu trạng thái hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch.

Trung tâm hiện có 19 sở, ban, ngành tỉnh và 1 bưu cục của Bưu điện tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC (trừ một số đơn vị có TTHC mang tính chất đặc thù nên không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm). Trung tâm bố trí 16 quầy tiếp nhận hồ sơ. Trong đó, 13 quầy của các sở, ban, ngành; 2 quầy thuộc cơ quan ngành dọc là Công an và Bảo hiểm xã hội; 1 quầy của Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC cho 4 Sở Tài chính, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ và thực hiện dịch vụ trả kết quả tận nhà theo yêu cầu, các dịch vụ bưu chính khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc. Tại hội nghị sơ kết hoạt động của Trung tâm trong 6 tháng qua, lãnh đạo các sở, ngành đã đó nhiều ý kiến, kiến nghị về hoạt động của Trung tâm như: Cần có chế độ riêng đối với cán bộ làm tại Trung tâm và trang bị đồng phục cho cán bộ làm việc tại đây; cần tuyên truyền cho người dân biết đến các dịch vụ phục vụ của Bưu điện; cho chủ trương các sở, ngành được sử dụng biên lai điện tử để thu phí, lệ phí khi giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, các sở, ngành như Công an, Tài nguyên và Môi trường, Bưu điện tỉnh, Sở Tài chính… cũng đã nêu nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đánh giá cao những kết quả bước đầu hoạt động của Trung tâm. Để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát huy hiệu quả, đồng chí nhấn mạnh: Các sở, ngành cần thực hiện tốt quy chế làm việc tại Trung tâm từ biên chế tổ chức đến cơ chế hoạt động; phân công và tập huấn cho cán bộ làm việc tại Trung tâm; cần chấn chỉnh ngay thái độ chưa chuẩn mực của cán bộ đối với dân.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan liên quan phối hợp phát triển Trung tâm ngày càng hoàn thiện, hiện đại hơn; đẩy mạnh tư vấn, truyền thông về dịch vụ hành chính công trực tuyến để người dân tiếp cận dịch vụ trên của Trung tâm nhiều hơn nữa...
 Sau 6 tháng hoạt động, Trung tâm đã khẳng định được tính chuyên nghiệp, sự minh bạch, giúp tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC; bước đầu tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC với các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

PHƯƠNG MAI


  

.
.
.