Thứ Tư, 30/07/2014, 13:54 (GMT+7)
.

Đưa việc hỗ trợ,cho vay xây dựng NTM vào tiêu chí thi đua ngành NH

Ngày 29-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Tiền Giang tổ chức Hội nghị gắn kết các ngân hàng trên địa bàn tỉnh với các xã xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, NHNN phân công cho 24 chi nhánh ngân hàng phụ trách 30 xã, nhằm có những hỗ trợ thiết thực, nhất là về nguồn vốn để các xã sớm đạt 19 tiêu chí của bộ tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình của UBND tỉnh.

Theo ông Võ Thanh Nhã, Giám đốc NHNN, Chi nhánh Tiền Giang, các ngân hàng phụ trách phải thường xuyên khảo sát, tiếp cận và nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn xã phụ trách để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời và đúng hướng thông qua Đề án xây dựng NTM của các xã được tỉnh phê duyệt.

Tập trung và ưu tiên vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh cho các hộ, doanh nghiệp trong xã với lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay dài nhằm tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, cần tranh thủ với Hội sở chính và khả năng tài chính của mình ưu tiên thực hiện các công tác từ thiện, xã hội tại xã mình phụ trách…

Đại diện các xã xây dựng NTM đều rất phấn khởi với sự gắn kết này, bởi đa số các khó khăn của xã về các tiêu chí còn lại chưa đạt vẫn lệ thuộc vào nguồn vốn; nhiều mô hình, dự án chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đang cần đến sự hỗ trợ của ngân hàng, đặc biệt là vốn vay cho việc mua sắm máy móc thu hoạch lúa.

Cũng theo ông Nhã, các ngân hàng thương mại thực hiện đăng ký kế hoạch cho vay 30 xã xây dựng NTM về NHNN tỉnh để theo dõi quản lý và xem đây là tiêu chí thi đua hàng năm. Định kỳ hàng tháng, trong hội nghị giao ban của NHNN có thêm nội dung đánh giá kết quả sự gắn kết, hỗ trợ của các ngân hàng với 30 xã mà mình phụ trách.

DUY SƠN

.
.
.