Thứ Sáu, 08/11/2019, 20:53 (GMT+7)
.

Tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(ABO) Sáng 8-11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh (HKD) sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (Kế hoạch 381/KH-UBND).

Đồng chí Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Theo Kế hoạch 381/KH-UBND, đối tượng HKD chuyển đổi thành DN là HKD đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất từ 1 năm trở lên và đảm bảo một trong các tiêu chí gồm: HKD có sử dụng từ 10 lao động trở lên; HKD có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên; HKD có vốn đăng ký từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, chỉ tiêu chuyển đổi HKD thành DN của các huyện, thành, thị đến năm 2020 là 396 DN.

Tại hội nghị, các địa phương đã trình bày về tình hình phát triển DN từ HKD.

Nhiều địa phương cho biết, quá trình chuyển đổi HKD thành DN còn nhiều khó khăn, số hộ chuyển đổi còn ít; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện việc chuyển đổi HKD lên DN hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa cho rằng, trước hết cần tập trung tuyên truyền, vận động để HKD thấy được lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo loại hình DN.

Về quan điểm chung, các sở, ngành và địa phương thống nhất quán triệt Kế hoạch 381/KH-UBND để tập trung lãnh, chỉ đạo, làm cho cả hệ thống chính trị nhất quán, đồng thuận, ủng hộ.

UBND các huyện, thành, thị thường xuyên chỉ đạo Chi Cục Thuế khu vực theo dõi, nắm sát các HKD đủ điều kiện để trao đổi, vận động chuyển đổi thành DN.

Các sở, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để HKD chuyển đổi thành DN, tạo sự đồng bộ nhất từ cấp tỉnh đến huyện.

M. THÀNH

.
.
.