Thứ Hai, 23/12/2019, 20:47 (GMT+7)
.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam:

Hỗ trợ vật tư, thiết bị cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Gò Công

(ABO) Ngày 23-12, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường - Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang tổ chức bàn giao vật tư, thiết bị hỗ trợ thuộc Chương trình Hỗ trợ HTX và xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị cho HTX Nông nghiệp hữu cơ Gò Công.

Theo đó, căn cứ vào thuyết minh Dự án “Hỗ trợ HTX Nông nghiệp hữu cơ Gò Công phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm rau hữu cơ”, Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường đã bàn giao vật tư, thiết bị hỗ trợ gồm:  Máy đóng gói, máy lạnh, máy rửa rau, thiết bị bao bì nhãn mác, phân bón vi sinh, xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu.

Bàn giao vật tư, thiết bị hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp hữu cơ Gò Công.
Bàn giao vật tư, thiết bị hỗ trợ cho HTX Nông nghiệp hữu cơ Gò Công.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường Đinh Đức Minh cho biết, mục tiêu Liên minh HTX Việt Nam hướng đến khi thực hiện chương trình là nâng cao năng lực sản xuất cho HTX, giúp giảm giá thành sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm trong chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX tiếp cận thị trường. Đồng thời, giúp thành viên HTX có cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập…

M. THÀNH

.
.
.