Thứ Ba, 13/10/2020, 08:30 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG TRẦN THANH ĐỨC:

Chuyển đổi số rất quan trọng đối với doanh nghiệp

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức đã có những chia sẻ với Báo Ấp Bắc về tình hình hoạt động của cộng đồng DN tỉnh nhà. Đánh giá về tình hình hoạt động của DN và đội ngũ doanh nhân Tiền Giang, đồng chí cho biết:

Cùng với sự phát triển của đội ngũ DN, doanh nhân của cả nước, trong những năm qua, đội ngũ DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tổng số DN ước thành lập mới trong năm 2020 là 680 DN, với tổng số vốn đăng ký 5.400 tỷ đồng, tăng 1,5% về số DN so với năm 2019. Lũy kế, tổng số DN hoạt động trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 khoảng 6.210 DN, đạt mục tiêu phấn đấu của tỉnh theo Nghị quyết 35 ngày 16-5-2016 của Chính phủ (đến năm 2020, toàn tỉnh có 6.200 DN hoạt động).

HHDN tỉnh phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Tiền Giang.
HHDN tỉnh phối hợp với Báo Người Lao Động trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Tiền Giang.

Các DN hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các loại hình như: Nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và FDI. Quy mô vốn của các DN có xu hướng tăng qua các năm, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các DN đều tăng trưởng cao qua từng năm. Nhiều sản phẩm của DN đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước và bước đầu tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Đội ngũ DN, doanh nhân đã đoàn kết, hợp tác, liên kết, giúp đỡ nhau, năng động, sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn, thách thức, đẩy mạnh xây dựng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động của các DN đóng vai trò quan trọng trong giải quyết cơ bản nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của toàn xã hội, tăng nhanh lượng hàng hóa xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách nhà nước. Nhiều DN đã tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội, cộng đồng...

* Phóng viên (PV): Để thích ứng với xu hướng phát triển, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, theo đồng chí, DN, doanh nhân Tiền Giang cần làm gì?

* Đồng chí Trần Thanh Đức: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, cùng với việc nước ta tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương sẽ đem lại cho cộng đồng DN những thời cơ và thách thức. Do vậy, cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và tỉnh nhà.

Chuyển đổi số là yêu cầu rất quan trọng đối với DN.
Chuyển đổi số là yêu cầu rất quan trọng đối với DN.

Để đạt được những mục tiêu đó và nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, các DN và đội ngũ doanh nhân cần chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến. Đồng thời, thực hiện việc chuyển đổi số là yêu cầu rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, các DN, doanh nhân cần tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, hình thành chuỗi cung ứng - sản xuất - giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ DN, doanh nhân trong thời gian tới cần xác định rõ, đội ngũ DN, doanh nhân là đại diện cho sức sản xuất mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện mục tiêu chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ DN, doanh nhân lớn mạnh là bước đột phá góp phần thúc đẩy phát triển đất nước, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong thời đại mới.

* PV: Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và DN, HHDN tỉnh sẽ thực hiện giải pháp nào để hỗ trợ, thúc đẩy DN, doanh nhân Tiền Giang phát triển trong thời gian tới?

* Đồng chí Trần Thanh Đức: Cùng với chính quyền địa phương, HHDN tỉnh và các hội, chi hội DN địa phương đã và đang thực hiện tốt chức năng làm cầu nối, đầu mối đại diện, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ phát triển cộng đồng DN trong tỉnh.

Theo đó, HHDN tỉnh đã và đang chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương và cộng đồng DN, nhất là tập hợp ý kiến, đề xuất của DN về những bức xúc, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng liên quan tháo gỡ khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, HHDN tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường thông tin về các chính sách pháp luật, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, các thông tin có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của DN. Mặt khác, đơn vị sẽ triển khai các chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế của DN, khuyến khích DN thực hiện việc chuyển đổi số. Đồng thời, chủ động đề xuất, kiến nghị chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với sự phát triển của DN, kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, HHDN tỉnh sẽ giới thiệu, đề xuất các bộ, ngành, VCCI, tỉnh biểu dương kịp thời những nỗ lực của các DN, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tạo được nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế địa phương bằng các hình thức tôn vinh, khen thưởng thích hợp. Ngoài ra, HHDN tỉnh sẽ tập hợp, đoàn kết sức mạnh để các DN cùng nhau kinh doanh có hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu phải đạt trong thời gian tới là xây dựng đội ngũ DN, doanh nhân tỉnh nhà lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, điều hành hệ thống DN có sức cạnh tranh cao, tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội. Đồng thời, liên kết chặt chẽ và tham gia tích cực vào sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò quyết định trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, mục tiêu mà HHDN tỉnh hướng đến là tạo được bước chuyển về chất lượng và cơ cấu DN; tăng tỷ trọng các DN lớn, vừa và có được một số DN nghiệp đạt tầm cỡ khu vực và thế giới.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

A. PHƯƠNG - M. THÀNH (thực hiện) 

.
.
.