Thứ Năm, 29/10/2020, 14:12 (GMT+7)
.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng

(ABO) Theo số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính từ ngày 1 đến 20-10, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm 26 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 293 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 10-2020 Tiền Giang có 55 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký khoảng 400 tỷ đồng.

Chuỗi kinh doanh của Bách hóa Xanh đang dần phủ khắp địa bàn Tiền Giang.
Chuỗi kinh doanh của Bách Hóa Xanh đang dần phủ khắp địa bàn Tiền Giang.

Như vậy, trong 10 tháng của năm 2020 Tiền Giang có 637 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó có 47 doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh), đạt 98% so với kế hoạch năm 2020, tăng hơn 15% so cùng kỳ năm 2019. Tính đến cuối tháng 10-2020, toàn tỉnh có khoảng 6.177 doanh nghiệp hoạt động.

T.T

.
.
.