Thứ Năm, 07/01/2021, 18:33 (GMT+7)
.

Tập trung hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(ABO) Chiều 7-1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KH&ĐT năm 2020 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Sở KH&ĐT, trong năm 2020, Sở đã tham mưu thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 840/QĐ-TTG và UBND tỉnh phê duyệt dự toán tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND.

Hiện tỉnh đang lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2020, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh, Sở KH&ĐT đã tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở KH&ĐT khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
Sở KH&ĐT khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19, Sở đã chủ động tham mưu xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế và vừa phòng, chống dịch Covid-19”.

Sở đã tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư công với tổng nguồn vốn là 5.163 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các ngành, các địa phương đã đưa vào triển khai thực hiện 1.401 công trình.

Tính đến ngày 31-12-2020, tổng giá trị giải ngân là 4.756,4 tỷ đồng, đạt 92,1% kế hoạch.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT còn tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 7 dự án bổ sung vào danh mục dự án mời gọi đầu tư.

Năm 2020, tỉnh thu hút 37 dự án mới (tăng 11 dự án so năm 2019), vốn đăng ký mới 17.779 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2019). Đến ngày 31-12-2020 toàn tỉnh có 773 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,1% so năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả của ngành KH&ĐT về việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các công việc trong năm 2020.

Đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu ngành KH&ĐT tập trung hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt chất lượng và yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp thực tế…

Đối với số liệu thống kê, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành để nghiên cứu, có giải pháp tốt hơn để có sự thống nhất giữa cơ quan thống kê và các sở, ngành về số liệu.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2021, Sở KH&ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công…

M. THÀNH

.
.
.