Thứ Tư, 23/11/2022, 09:55 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đều đạt và vượt

Năm 2022, với  quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân trong tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đều đạt và vượt.

Cụ thể, dự kiến tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2022 đạt 7,0% . Dự kiến GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng (kế hoạch 60,2 triệu đồng). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 41.843,1 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 10,1% so năm 2021. Ước thực hiện cả năm 2022 có 900 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, vượt 34,3% kế hoạch; tổng vốn đăng ký là 5.900 tỷ đồng. Dự kiến năm 2022, thu hút 17 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16.343 tỷ đồng, gấp 3,07 lần so với năm 2021.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ước cả năm 2022 thực hiện 10.665 tỷ đồng, đạt 120,8% so dự toán, tăng 23,6% so với năm 2021. Ước chi đầu tư phát triển năm 2022 là 5.071,2 tỷ đồng, đạt 128,7% so dự toán, tăng 7,2% so với năm 2021.

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng nhanh, ước cả năm 2022 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ phát triển khá ổn định; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 3,6 tỷ USD, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, cải thiện. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ với các giải pháp phù hợp, đồng bộ, hiệu quả.

Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn… được thực hiện lồng ghép, triển khai đồng bộ, kịp thời. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm…

Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 3,6 tỷ USD, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ . 				           Ảnh: LẬP ĐỨC
Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 3,6 tỷ USD, đạt 107,5% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ . Ảnh: LẬP ĐỨC

Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn, giá thấp; trong khi đó, giá cả đầu vào ở mức cao và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi. Việc triển khai một số dự án khu, cụm công nghiệp vẫn còn chậm.

Lực lượng lao động thường xuyên biến động và thiếu hụt gây khó khăn trong kế hoạch sản xuất của các DN. Một số DN xuất nhập khẩu còn gặp phải khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao trước áp lực giá xăng, dầu có lúc tăng ở mức cao.

Nhân lực y tế toàn ngành còn thiếu để đáp ứng cho công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao, diễn biến bất thường. Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi phát sinh sự vụ, sự việc phức tạp.

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã dự  kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH trình HĐND tỉnh quyết định. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 6,5% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 67,4 - 68,2 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ 45.350 - 46.500 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.068 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.688 tỷ đồng; 830 DN đăng ký thành lập mới…                      

  M.T

.
.
.