Chủ Nhật, 19/11/2023, 10:31 (GMT+7)
.

Triển khai thực hiện "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(ABO) Nhằm triển khai Tuần lễ mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam, kích cầu tiêu dùng trong nước bằng cách thu hút người dân tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử vùng, tăng cường nhận thức người dân với thương mại điện tử và thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, căn cứ Quyết định 2815 ngày 31-10-2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023” (Sau đây gọi tắt là “Chương trình”), Sở Công thương Tiền Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh, với nội dung như sau:

1. Thời gian

- Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia: Từ ngày 27-11-2023 đến ngày 3-12-2023.

- 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023: Từ 0h ngày 2-12-2023 đến 12h ngày 3-12-2023.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ). 

.
.
.