Thứ Tư, 03/04/2024, 09:29 (GMT+7)
.

Tân Phú Đông quyết tâm về đích huyện nông thôn mới

Năm 2024, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tập trung quyết liệt và nỗ lực cao hoàn thành các tiêu chí còn lại để ra mắt huyện nông thôn mới (NTM) vào cuối năm.

CHỦ ĐỘNG TỪ SỚM

Tân Phú Đông là huyện cù lao với xuất phát điểm thấp so với các đơn vị cấp huyện khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nên việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tân Phú Đông gặp không ít khó khăn. Với quyết tâm chính trị cao, với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực của các xã, đến nay 6/6 xã của huyện đã đạt chuẩn NTM.

 Tân Phú Đông quyết tâm về đích huyện NTM trong năm 2024.
Tân Phú Đông quyết tâm về đích huyện NTM trong năm 2024.

Bước vào năm 2024, nhiệm vụ quan trọng nhất của huyện Tân Phú Đông là hoàn thành các tiêu chí để về đích huyện NTM vào cuối năm. Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, xác định xây dựng huyện NTM là nhiệm vụ hàng đầu, huyện đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ngành phụ trách các tiêu chí và các xã.

Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết 14 về tăng cường lãnh đạo xây dựng huyện Tân Phú Đông đạt chuẩn NTM; UBND huyện ban hành Kế hoạch 229 về lộ trình ra mắt huyện NTM vào năm 2024 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng huyện Tân Phú Đông đạt chuẩn NTM vào năm 2024. Định kỳ hằng tháng, huyện kiểm tra và đánh giá tiến độ thực hiện. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức 3 cuộc làm việc về xây dựng NTM.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam, trong công tác xây dựng NTM, huyện Tân Phú Đông cần quan tâm thực hiện tốt tiêu chí về Môi trường và Chất lượng cuộc sống để tạo những điểm nhấn. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng cơ bản, thiết chế văn hóa, huyện cũng cần tập trung triển khai đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ. Trong thời gian tới, huyện Tân Phú Đông cần rà soát lại tất cả các xã, đảm bảo phải đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành ra mắt xã Tân Thới, đạt chuẩn NTM nâng cao. Bởi đây là tiêu chí bắt buộc trong xây dựng huyện NTM.

Đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí gồm: Thủy lợi và Phòng chống thiên tai; Điện; Quốc phòng và An ninh. Địa phương đã tiến hành trồng cây xanh, các loại hoa kiểng trên các tuyến đường huyện với tổng chiều dài 21,838 km/55,678 km. Công tác xây dựng cơ bản cũng được huyện tập trung triển khai. Đến nay, địa phương đã thi công hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Tân Phú Đông đạt khoảng 56% khối lượng. Riêng xã Tân Thới phấn đấu ra mắt NTM trong năm 2024 hiện đã đạt 14/19 tiêu chí (67 chỉ tiêu) của Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

TẬP TRUNG QUYẾT LIỆT

Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Phú Đông, trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Tân Phú Đông chỉ đạo các ngành và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Tân Thới thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ 9/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện NTM.

Theo đó, đối với tiêu chí Quy hoạch, huyện sẽ tập trung thực hiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2024. Đối với tiêu chí Giao thông, địa phương đang thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thi công, xây dựng 5 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 35,52 km gồm: Đường huyện 85D (đường Pháo Đài - đoạn từ đường tỉnh 877B đến cầu Lăng), các đường huyện 85, 83, 83B, 85C; thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 9-2024.

Một trong những tiêu chí quan trọng mà huyện Tân Phú Đông sẽ tập trung hoàn thành trong thời gian tới là tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục. Theo đó, huyện sẽ xây dựng mới sân vận động và nhà tập luyện thể thao huyện; xây dựng mới hội trường đa năng; xây dựng, chỉnh trang các hạng mục công trình phụ và thực hiện các tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia đối với Trường THCS&THPT Phú Thạnh, Tân Thới (riêng đối với Trường THCS&THPT Tân Thới cần phải xây nhà đa năng, 17 phòng học bộ môn và các công trình phụ trợ để đạt chuẩn theo quy định).

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung hoàn thành tiêu chí Môi trường. Cụ thể, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện đấu thầu công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; ký hợp đồng với đơn vị trúng thấu để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện. Đồng thời, hoàn thiện các điểm tập kết rác đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện được vận chuyển đến bãi rác tập trung của tỉnh để xử lý.

Về lâu dài, huyện sẽ xây dựng đề án/kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Song song đó, địa phương sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu gồm: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên; tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định…

Riêng đối với tiêu chí Chất lượng môi trường sống, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch/đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện. Đồng thời, tổ chức thực hiện cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; đảm bảo tỷ lệ các tuyến đường giao thông trên địa bàn được trồng cây xanh, hoa kiểng.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Tân Phú Đông, địa phương phấn đấu đến cuối tháng 8-2024, xã Tân Thới đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM nâng cao và đến cuối tháng 9-2024 sẽ hoàn chỉnh bộ hồ sơ chứng minh đạt 9/9 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM. Đến cuối năm 2024, Tân Phú Đông ra mắt huyện NTM, xã Tân Thới đạt chuẩn NTM nâng cao.

ANH THƯ

 

.
.
.