Thứ Sáu, 02/03/2018, 14:36 (GMT+7)
.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy mùa khô

Để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mùa khô 2018, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng.

Trong đó, yêu cầu phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác của mọi ngành, mọi cấp và của các tầng lớp nhân dân; nòng cốt, chủ công là lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ sở.

Thực tập công tác PCCC. 	Ảnh: P.L
Thực tập công tác PCCC. Ảnh: P.L

Trong các biện pháp thực hiện, công tác tuyên truyền được chú trọng, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung nâng chất phong trào Toàn dân PCCC, tăng cường kiểm tra an toàn PCCC để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC. Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình.

Trong cao điểm bước vào mùa khô, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh, Công an các địa phương tổ chức thực hiện tổng kiểm tra, phúc tra toàn diện công tác PCCC tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm về cháy, nổ, kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm về PCCC và CNCH, kiến nghị có biện pháp khắc phục ngay.

Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và công bố công khai; có văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót về PCCC.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ tăng cường công tác tự kiểm tra, bố trí lực lượng tuần tra canh gác, nhất là thời gian ngoài giờ hành chính và ban đêm, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công an tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp PCCC rừng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất các địa bàn có rừng thuộc phạm vi quản lý, hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực tập phương án PCCC tại chỗ.

Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng ngừa, Công an tỉnh duy trì tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng Dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; tập trung củng cố, nâng chất hoạt động của các Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở cả về lực lượng và phương tiện, đảm bảo yêu cầu PCCC tại chỗ; hướng dẫn cơ sở xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo phương tiện và lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu; xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố cháy, nổ xảy ra; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH đối với các cơ sở hoạt động có nhiều tính chất nguy hiểm về cháy, nổ; tổ chức kiểm tra và kịp thời đề xuất sửa chữa, nâng cấp các trụ nước chữa cháy bị hỏng trên địa bàn tỉnh…, để đảm bảo phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

DUY CAO

.
.
.