Thứ Hai, 22/08/2022, 21:44 (GMT+7)
.
Công tác kỹ thuật của Lực lượng Vũ trang Tiền Giang:

Nền nếp, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Qua gần 15 năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (viết tắt Nghị quyết 382), công tác kỹ thuật của Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

LLVT tỉnh thường xuyên duy trì thực hiện Ngày Kỹ thuật ở đơn vị.
LLVT tỉnh Tiền Giang thường xuyên duy trì thực hiện Ngày Kỹ thuật ở đơn vị.

Ngay sau khi Nghị quyết 382 được ban hành, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện trong toàn Đảng bộ nghiêm túc, với những nội dung, yêu cầu cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và thực trạng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giao Đảng ủy và chỉ huy Phòng Kỹ thuật chủ trì triển khai và hướng dẫn các đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết 382 vào thực tế, phù hợp từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền trực tiếp, bản tin, phát thanh nội bộ…, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật, xem đây là nhiệm vụ của cấp ủy, người chỉ huy, là yếu tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương.

 
Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phương thức bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tác chiến khu vực phòng thủ. Duy trì nền nếp xây dựng chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật; đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, không bị chồng chéo. Tập trung giáo dục, tuyên truyền và tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, mang tính vững chắc, nhất là chấp hành nghiêm các quy định về an toàn trong các hoạt động và an toàn giao thông, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh…”
ĐẠI TÁ MAI VĂN HÒA, TỈNH ỦY VIÊN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, CHÍNH ỦY BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG CHO BIẾT

Thời gian qua, công tác kỹ thuật của LLVT tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. N

ội dung huấn luyện kỹ thuật luôn bám sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng và thực lực vũ khí trang bị. Chú trọng huấn luyện nắm vững nguyên tắc, điều lệ, chiến thuật ngành và khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị hiện có trong biên chế, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian. Hằng năm, qua kiểm tra đánh giá kết quả có 100% đạt yêu cầu, trong đó chiếm trên 80% khá, giỏi.

Công tác xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật thường xuyên được duy trì nền nếp. 100% nhà kho quân khí được quản lý theo tiêu chuẩn 5 nội dung; hệ thống biển bảng, trang thiết bị vật chất phòng giao ban điều hành, nhà kho quân khí, nhà xe, trạm xưởng bảo đảm đầy đủ; duy trì nền nếp chế độ kiểm kê hằng năm, cập nhật sổ sách, đăng ký, thống kê, kiểm tra kỹ thuật và phân cấp chất lượng đúng quy định.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nguồn ngân sách đầu tư trên 40 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới cơ sở kỹ thuật, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm an toàn các cơ sở kỹ thuật. Hiện nay, kho quân khí tỉnh đang tiến hành sửa chữa, xây mới các hạng mục công trình, đảm bảo điều kiện niêm cất và phục vụ tốt cho công tác, học tập, sinh hoạt của bộ đội.

Công tác bồi dưỡng, kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất, phù hợp với từng đối tượng, qua kiểm tra đã giúp nhân viên kỹ thuật củng cố kiến thức và nâng cao năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác hội thi, hội thao kỹ thuật luôn được quan tâm, định kỳ tổ chức với những nội dung, hình thức phong phú, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tiễn; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức luôn đạt thứ hạng cao.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai đạt hiệu quả tích cực, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Trong đó, đã tập trung nghiên cứu, có nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện; khai thác hiệu quả trang bị hiện có, tiết kiệm thời gian, công sức của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sử dụng thiết bị và vật tư kỹ thuật.

THANH LÂM

.
.
.