Thứ Tư, 15/03/2023, 09:45 (GMT+7)
.
GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Người dân quan tâm góp ý về các quy định đền bù, thu hồi đất

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là Ủy ban MTTQ) các cấp, người dân đã có nhiều đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, người dân đã đóng góp khá toàn diện vào các quy định của dự thảo Luật.

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã triển khai lấy ý kiến người dân và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cấp huyện để người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại diện Thường trực Ủy Ban MTTQ các huyện, thị, thành và lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh  tổ chức.
Đại diện Thường trực Ủy Ban MTTQ các huyện, thị, thành và lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Theo đó, Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho đã ghi nhận 382 ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Mỹ Tho Đặng Thanh Hoài cho biết, người dân tham gia đóng góp về quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 78, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối chiếu với luật hiện hành có thể thấy quy định của dự thảo Luật có phạm vi mở rộng hơn, cụ thể hơn.

Tuy nhiên, để thống nhất nhận thức và tránh phát sinh những bất cập trong quá trình thực hiện, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần làm rõ về mục đích, tiêu chí trường hợp thật cần thiết phải tiến hành thu hồi đất. Bởi vì, việc thu hồi đất là vấn đề liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người dân. Do vậy, luật nên có quy định cho những trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, người sử dụng đất và chủ đầu tư; đồng thời, giúp các địa phương có sự chủ động hơn trong việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đặc điểm tình hình cụ thể của mỗi địa phương.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi có lúc, có nơi chưa thỏa đáng.

Do đó, dự thảo Luật cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí thế nào là “tốt hơn nơi ở cũ”, tính đến tính chất công việc của người bị thu hồi, trượt giá, tạo công ăn việc làm sau thu hồi... Việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất và cần được thực hiện một cách công khai có giám sát thực hiện đúng quy định về giá, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân có đất bị thu hồi và đúng quy định của pháp luật.

Ở huyện Cai Lậy, Ủy ban MTTQ các cấp bên cạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân, còn thực hiện tuyên truyền qua các nhóm Zalo nội bộ, trang Fanpage Facebook… được 158 cuộc với 2.368 lượt người tham gia; đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, loa truyền thanh ở ấp được 138 lượt. Ủy ban MTTQ  huyện và các xã, thị trấn tổ chức 17 hội nghị góp ý kiến dự thảo Luật với hơn 930 đại biểu tham dự, nhận được 18 lượt ý kiến đóng góp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy Nguyễn Thị Kim Oanh, nhiều ý kiến cho rằng quy định về bảng giá đất ở khoản 1, Điều 154 của dự thảo Luật quy định: “Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1-1 của năm” là quá ngắn, đề nghị quy định việc ban hành bảng giá đất định kỳ 5 năm hoặc 3 năm và được điều chỉnh bảng giá đất khi có biến động từ 20% trở lên, hoặc khi có các tuyến đường mới phát sinh.

Về quy định đất sử dụng có thời hạn ở khoản 4, Điều 166, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm... nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại vì đây là thời gian quá dài.

Ở điểm b, khoản 2, Điều 224 quy định: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình, trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác”, đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ cách thức UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện như thế nào để công tác phối hợp được chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, là căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đồng thời, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn “các tổ chức thành viên của Mặt trận”, “các tổ chức xã hội khác” là những tổ chức nào tham gia phối hợp hòa giải với UBND cấp xã để công tác tổ chức thực hiện được thống nhất.

Thông qua Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Tân Phước, người dân đã đóng góp ý kiến quy định ở Điều 128 của dự thảo Luật về các trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Theo đó, nhiều người dân cho rằng nên bỏ quy định tại điểm b, c, khoản 1: Các trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất, bao gồm: “Thỏa thuận về quyền sử dụng đất nông nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn; “Thỏa thuận về quyền sử dụng đất ở và các loại đất không phải là đất ở để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn”.

Vì khi thực hiện các dự án thỏa thuận nhà đầu tư sẽ thực hiện trong cùng dự án với nhiều mức giá khác nhau, điều này sẽ không thực hiện được đồng bộ dự án, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư và xảy ra khiếu kiện.

Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo tổng hợp các ý kiến nhân dân của Ủy ban MTTQ tỉnh gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 15-3-2023.

CAO THẮNG

.
.
.