Thứ Năm, 11/04/2024, 15:22 (GMT+7)
.

Tiền Giang làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

(ABO) Sáng 11-4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quân khu 9 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP&AN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Tiền Giang.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
 
Năm 2023, Hội đồng GDQP&AN Quân khu chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các cấp thực hiện tốt công tác GDQP&AN đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông tư, hướng dẫn của cấp trên cho từng cấp. Toàn Quân khu đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng đạt 100% so với kế hoạch, đúng chương trình, nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 
Tiền Giang là 1 trong số các đơn vị thực hiện tốt nội dung này. Công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên đi vào nền nếp, chất lượng môn học được nâng lên; phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được đẩy mạnh, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và tạo được ý nghĩa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP&AN, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại điểm cầu Tiền Giang.
Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang phát biểu tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Phát biểu tham luận tại điểm cầu Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Quý, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hằng năm, Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể rà soát, nắm số lượng các đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng kiến thức QP&AN, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định giao chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cho từng đối tượng theo phân cấp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương, cơ sở, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót để không ngừng nâng cao chất lượng đối với công tác quan trọng này; công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên được Hội đồng GDQP&AN tỉnh quan tâm, thực hiện nền nếp, đạt hiệu quả cao.
 
Nổi bật là chủ động khắc phục tình trạng thiếu giáo viên GDQP&AN trong các nhà trường, như: Phân công giáo viên kiêm nhiệm, gửi giáo viên đi đào tạo ngắn hạn, phối hợp với cơ quan Quân sự các cấp tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng, nhằm thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp dạy môn GDQP&AN. Riêng các trường cao đẳng, đại học thực hiện môn học GDQP&AN theo phân luồng của Bộ Quốc phòng.
 
Trong năm 2023, tỉnh Tiền Giang đã triệu tập, cử cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo chỉ tiêu trên giao và tổ chức 33 lớp bồi dưỡng và 3 lớp cập nhật kiến thức QP&AN cho 2.550 người (gồm các đối tượng 3, 4; các chức sắc, chức việc tôn giáo); giảng dạy môn GDQP&AN cho gần 50.000 học sinh, sinh viên; công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được các địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác GDQP&AN trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục xây dựng, phát huy tốt các mô hình hay, sáng tạo trong GDQP&AN, triển khai hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về GDQP&AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Bên cạnh đó, việc rèn luyện cho học sinh, sinh viên về GDQP&AN phải đạt được mục tiêu đề ra phải nền nếp, khoa học, kỷ luật; đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP&AN phải đảm bảo về số lượng, chất lượng và trình độ…
 
HÀ NAM - PHAN THẮNG
.
.
.