Thứ Tư, 06/10/2021, 09:26 (GMT+7)
.
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TIỀN GIANG VÕ KHÁNH BÌNH:

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 24-9-2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là Nghị quyết 116). Để hiểu rõ về đối tượng, thời gian, điều kiện như thế nào để NLĐ và NSDLĐ được hưởng hỗ trợ từ chính sách này cũng như ý nghĩa mà chính sách mang lại trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Khánh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tiền Giang.

* PV: Những đối tượng cụ thể và điều kiện nào sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Đối tượng, điều kiện để NLĐ được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 116 được quy định cụ thể như sau:

Một là, NLĐ đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Hai là, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng. Ngoài ra, Nghị quyết 116 cũng quy định không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Về mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ được quy định theo 6 mức như sau:

- Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng;

- Hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng.

- Hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng.

- Hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng.

- Hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng.

- Hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người nếu thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 1-10-2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày
31-12-2021.

* PV: Đồng chí có thể cho biết kết quả giải quyết chế độ thất nghiệp cho NLĐ từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh và hiện có bao nhiêu NLĐ đang tham gia BHTN thuộc diện hỗ trợ của Nghị quyết 116?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Trong năm 2020, BHXH Tiền Giang đã giải quyết cho 24.312 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trên 328,55 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, đã thực hiện giải quyết cho 10.990 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trên 198,92 tỷ đồng.

Tính đến ngày 28-9-2021, Tiền Giang có 93.796 NLĐ đang tham gia BHTN thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Ngoài ra, còn có rất nhiều NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến nay có thời gian đóng BHTN được bảo lưu cũng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ này.

* PV: Chính phủ cũng quyết định giảm mức đóng Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, vậy việc triển khai thực hiện giảm này sẽ như thế nào và Tiền Giang có bao nhiêu đơn vị thuộc diện được giảm, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Không chỉ NLĐ tham gia BHTN, bảo lưu thời gian đóng BHTN được hỗ trợ mà NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết 116. Cụ thể: NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021.

NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022.

NLĐ và NSDLĐ sẽ sớm được hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.
NLĐ và NSDLĐ sẽ sớm được hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 của Chính phủ.

Tại Tiền Giang, tính đến ngày 28-9-2021 có khoảng 2.600 đơn vị thuộc diện được hỗ trợ, với số tiền giảm mức đóng BHTN tạm tính là trên 53 tỷ đồng (số tạm tính trên số lao động đang tham gia BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động là khoảng 93.800 người thời điểm hiện tại).

Tuy nhiên, số người tham gia BHTN thay đổi theo từng ngày, từng tháng khi đơn vị sử dụng lao động phát sinh hợp đồng lao động, thuê mướn lao động, lao động tạm hoãn hợp đồng lao động trở lại làm việc sau khi dịch bệnh được kiểm soát, vì vậy số lao động tham gia BHTN và số tiền giảm mức đóng có thể tăng trong thời gian tới.

* PV: Trung ương đã ban hành Quyết định quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Mới đây, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cho các đối tượng này và ngành BHXH sẽ thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Khánh Bình: Theo Công văn 3068 của BHXH Việt Nam vừa ban hành gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ phải đặt mục tiêu tạo thuận tiện, đơn giản về thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NLĐ sớm nhận được hỗ trợ, NSDLĐ được giảm trừ mức đóng kịp thời. Đặc biệt, trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin hiện có của ngành BHXH sẽ góp phần hiệu quả trong việc định danh chính xác NLĐ và NSDLĐ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Cụ thể, đối với 2.600 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ 1-10-2021 đến 30-9-2022) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, hằng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào Quỹ BHTN của đơn vị sử dụng lao động. Tính đến ngày 3-10, toàn tỉnh đã ra thông báo giảm đóng 1% Quỹ BHTN cho 1.789 đơn vị sử dụng lao động tương ứng với 77.938 lao động, với số tiền 44,124 tỷ đồng.

Đối với 93.800 NLĐ hiện đang tham gia BHTN tại doanh nghiệp, sẽ chi trả qua tài khoản ATM cá nhân, vừa đảm bảo kịp thời, minh bạch đến tận tay NLĐ, vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Đối với NLĐ bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ 1-1-2020 đến nay, những NLĐ đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở doanh nghiệp, đã về các địa phương sẽ được cơ quan BHXH tỉnh/huyện sẵn sàng tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của NLĐ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tại Tiền Giang với 2.600 doanh nghiệp được giảm mức đóng dự kiến sẽ trên 53 tỷ đồng. Với số tiền giảm đóng này, doanh nghiệp sẽ có thêm chi phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, có thêm điều kiện đầu tư vào sản xuất kinh doanh góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ. Và với hơn 93.800 NLĐ tại Tiền Giang được hỗ trợ sẽ phần nào chia sẻ những khó khăn với NLĐ trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Có thể nói, BHTN là một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp NLĐ đang thất nghiệp có một phần thu nhập, hỗ trợ trong lúc khó khăn, tìm kiếm việc làm. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chính sách BHTN càng có ý nghĩa thiết thực, to lớn. Vì vậy, BHXH Tiền Giang đang tập trung quyết liệt để chi hỗ trợ cho các đối tượng một cách nhanh nhất theo hướng dẫn của cấp trên.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

.
.
Liên kết hữu ích
.