Thứ Năm, 27/04/2017, 20:28 (GMT+7)
.

Bế giảng lớp tập huấn cán bộ Chỉ huy phó BCHQS cơ quan

Từ ngày 19 - 27-4, Trường Quân sự tỉnh tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Chỉ huy phó BCHQS cơ quan, tổ chức năm 2017.

Trong 7 ngày thực học, hơn 70 học viên đã tiếp thu các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ BCHQS cơ quan, tổ chức; Phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung một số luật, pháp lệnh, nghị định có liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Một số nội dung về kỹ thuật, chiến thuật quân sự. Ngoài ra học viên còn được giới thiệu tình hình an ninh chính trị trên thế và khu vực trong thời gian gần đây.

Kết thúc khóa hoc, 100% học viên tham gia viết thu hoạch đạt yêu cầu được nhà trường cấp giấy chứng nhận.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 - 11/5, Trường Quân sự tỉnh sẽ tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Chính trị viên phó BCHQS cơ quan tổ chức năm 2017.

TẤN ĐỜI

.
.
.