Thứ Tư, 21/12/2022, 18:58 (GMT+7)
.
Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Vũ

Thông báo về việc dừng bán đấu giá tài sản

Căn cứ thông báo về việc bán đấu giá tài sản ngày 14 tháng 12 năm 2022 trên Báo Ấp Bắc Tiền Giang theo yêu cầu của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Vũ.

- Tài sản đấu giá:
01 xe ô tô con 07 chỗ nhãn hiệu Hyundai, GKĐ: 126.000.000 đồng
01 xe ô tô con 08 chỗ nhãn hiệu Toyota, GKĐ: 125.000.000 đồng.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 23-12-2022.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26-12-2022.

Nay do chủ tài sản chưa thực hiện việc cung cấp giấy tờ về tài sản để hoàn tất việc ký kết hợp đồng dịch vụ tổ chức bán đấu giá, nên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo ngưng bán tài sản trên.

 

.
.
.