Thứ Sáu, 19/01/2024, 15:36 (GMT+7)
.

Thông báo chuyển trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang thông báo sẽ chuyển trụ sở đến địa chỉ số 11, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Trụ sở cơ quan Sở Tài Nguyên - Môi Trường cũ) để làm việc tạm thời trong thời gian xây dựng cải tạo, mở rộng trụ sở.

- Thời gian làm việc tại trụ sở số 11 đường Lê Lợi: Kể từ ngày 22/01/2024 (Thứ hai).

- Số fax của cơ quan, số điện thoại của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh không thay đổi.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân biết để thuận tiện liên hệ công tác.

PV

.
.
.