Thứ Hai, 07/01/2019, 09:25 (GMT+7)
.

Cán bộ phải biết "4 xin", "4 luôn"

(ABO) Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án "Văn hóa công vụ” với 4 nội dung ngắn gọn, gần gũi với công việc hằng ngày của cán bộ công chức, viên chức như: tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống và cả về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, đặc biệt là nội dung chuẩn mực giao tiếp của cán bộ với người dân trong giải quyết công việc. Một vấn đề thời gian qua, người dân thường phàn nàn, bức xúc khi có việc phải đến với cơ quan nhà nước. Với nội dung này, đề án yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện "4 xin" là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; và "4 luôn" là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe và luôn giúp đỡ.

Ngoài ra, trong ứng xử, giao tiếp, đề án cũng yêu cầu đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều  hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện văn hóa công vụ. Một trong các giải pháp đầu tiên phải kể đến là nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ trong Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ. Trong đó, cần ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hằng năm của Thanh tra Bộ Nội vụ và Thanh tra Sở Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ "tham nhũng vặt", biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề án cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc chấn chỉnh thói làm việc quan liêu, hách dịch; những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ thời gian qua. Một hiện tượng đang gây bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của người dân với Đảng, với hệ thống chính quyền.

VI THẢO

 

.
.
.