Thứ Tư, 08/12/2021, 08:52 (GMT+7)
.

Thông tin cán bộ quản lý F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(ABO) Vừa qua, Sở Y tế Tiền Giang có Thông báo 6549 về việc thông tin cán bộ quản lý F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để các tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ F0 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

HUYỆN CÁI BÈ: TC 26 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 25 tuyến xã)

       

     1

Nguyễn Thành Nhân

TTYT huyện Cái Bè

Bác sĩ CKI

0919784579

2

Lưu Phú Đạt

Trạm Y tế xã An Hữu

Bác sĩ CKI

0944707576

3

Nguyễn Thị Bé Năm

Trạm Y tế xã An Thái Đông

BSĐK

0909110675

4

Nguyễn Văn Trân

Trạm Y tế xã An Thái Trung

YSĐK

0918799652

5

Lê Tiến Lộc

Trạm Y tế xã Đông Hòa Hiệp

Bác sĩ CKI

0985341425

6

Phạm Thị Kim Hường

Trạm Y tế xã Hậu Mỹ Trinh

BSĐK

0395162629

7

Ngô Thị Tuyết Hằng

Trạm Y tế xã Hòa Khánh

BSĐK

0982546517

8

Đỗ Trọng Danh

Trạm Y tế xã Mỹ Đức Đông

Bác sĩ CKI

0909280919

9

Võ Thị Chúc Quyên

Trạm Y tế xã Mỹ Đức Tây

BSĐK

0974179929

10

Bùi Văn Thảo

Trạm Y tế xã Mỹ Hội

BSĐK

0918973950

11

Nguyễn Hoàng Long

Trạm Y tế xã Mỹ Lợi A

BSĐK

0772777115

12

Nguyễn Minh Chiến

Trạm Y tế xã Mỹ Lợi B

Bác sĩ CKI

0766955799

13

Nguyễn Văn An

Trạm Y tế xã Mỹ Lương

BSĐK

0987453803

14

Đặng Thị Nết

Trạm Y tế xã Mỹ Trung

BSĐK

0914730255

15

Nguyễn Thanh Tuấn

Trạm Y tế xã Tân Hưng

BSĐK

0946010272

16

Nguyễn Thị Yến

Trạm Y tế xã Thị trấn Cái Bè

BSĐK

0977367783

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

17

Phạm Thị Xuân Hoa

Trạm Y tế xã An Cư

YSĐK

0907467064

18

Cao Thị Thanh Thủy

Trạm Y tế xã Thiện Trung

BSĐK

0976067970

19

Phạm Văn Quang

Trạm Y tế xã Hậu Mỹ Phú

BSĐK

0984890711

20

Nguyễn Thị Phê

Trạm Y tế xã Hậu Mỹ Bắc B

BSĐK

0822120189

21

Phạm Minh Để

Trạm Y tế xã Hòa Hưng

BSĐK

0987896899

22

Nguyễn Văn Dũng

Trạm Y tế xã Hậu Thành

BSĐK

0984453998

23

Nguyễn Văn Sớm

Trạm Y tế xã Thiện Trí

Bác sĩ CKI

0907290619

24

Nguyễn Văn Tuân

Trạm Y tế xã Mỹ Tân

BSĐK

0919065631

25

Lê Văn Sơn

Trạm Y tế xã Hậu Mỹ Bắc A

Bác SĨCKI

0382838681

26

Nguyễn Khắc Trường

Trạm Y tế xã Tân Thanh

BSĐK

0918060626

HUYỆN CAI LẬY: TC 35 cán bộ phụ trách (03 tuyến huyện + 32 tuyến xã)

       

1

Ngô Văn Năm

Phó Giám đốc TTYT huyện Cai Lậy

Bác sĩ

0985992223

2

Đặng Quốc Cường

TK.KSBT TTYT huyện Cai Lậy

Bác sĩ

0906201169

3

Ngô Thị Cẩm Tú

TK Nội Nhiễm TTYT huyện Cai Lậy

Bác sĩ

0939982959

4

Mai Thị He

Phó Trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Sơn

YSĐK

0974842748

5

Nguyễn Ngọc Huế Anh

Trạm Y tế xã Cẩm Sơn

YSĐK

0969508546

6

Nguyễn Thị Thu Vân

Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Thành Nam

YSĐK

0355890117

7

Nguyễn Văn Hùng

Trạm Y tế xã Mỹ Thành Nam

YSĐK

0383498308

8

Nguyễn Thị Trúc Linh

Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Thành Bắc

BSĐK

0949851717

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

9

Nguyễn Thị Phượng Hằng

Trạm Y tế xã Mỹ Thành Bắc

YSĐK

0982418306

10

Trần Hòa Thanh

Trưởng Trạm Y tế xã Phú Cường

BSCKI

0986840688
0944693877

11

Nguyễn Quốc Tuấn

Trạm Y tế xã Phú Cường

YSĐK

0398902910

12

Huỳnh Thị Nga

Trưởng Trạm Y tế xã Tân Phong

BSĐK

0919029244

13

Huỳnh Ngọc Vấn

Trạm Y tế xã Tân Phong

YSĐK

0943541453

14

Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Trạm Y tế xã Bình Phú

BSĐK

0386699441

15

Dương Thị Lệ Phương

Trạm Y tế xã Bình Phú

YSĐK

0335166053

16

Trần Thanh Minh

Trưởng Trạm Y tế xã Hiệp Đức

BSCK I

0935126306
0377925740

17

Thái Ngọc Dung

Trạm Y tế xã Hiệp Đức

YSĐK

0902566938

18

Trần Thị Kim Nhũ

Trưởng Trạm Y tế xã Long Tiên

BSĐK

0348914949

19

Đỗ Trọng Khang

Trạm Y tế xã Long Tiên

YSĐK

0907553935

20

Nguyễn Văn Hồng

Trưởng Trạm Y tế xã Phú Nhuận

BSYHCT

0918539767

21

Phạm Thị Ngọc Kha

Trạm Y tế xã Phú Nhuận

YSĐK

0907553935

22

Nguyễn Văn Thiện

Trưởng Trạm Y tế xã Ngũ Hiệp

BSĐK

0989297918

23

Nguyễn Văn Tuấn

Trạm Y tế xã Ngũ Hiệp

YSYHCT

0869534248

24

Nguyễn Văn Liêm

Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Long

BSĐK

0977610179

25

Nguyễn Thị Mai Lin

Trạm Y tế xã Mỹ Long

YSĐK

0353743105

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

26

Huỳnh Thị Thúy Ái

Trưởng Trạm Y tế xã Phú An

YSĐK

0984257753

27

Nguyễn Thị Đoàn Tựu

Trạm Y tế xã Phú An

BSĐK

0987815182

28

Mai Thái Bình

Trưởng Trạm Y tế xã Thạnh Lộc

BSĐK

0909720747

29

Nguyễn Thanh Tròn

Trạm Y tế xã Thạnh Lộc

YSĐK

0976675071

30

Trần Thị Diễm

Trưởng Trạm Y tế xã Tam Bình

BSĐK

0382047059

31

Võ Đức Toàn

Trạm Y tế xã Tam Bình

YSĐK

0385678887

32

Thái Văn Quẩn

Trưởng PKĐK Long Trung, xã Long Trung

BSCK I

0813828115
0797135559

33

Bùi Minh Đoan

Trạm Y tế xã Long Trung

YSĐK

0963089916

34

Nguyễn Duy Phong

Trưởng Trạm Y tế xã Hội Xuân

BSĐK

0919690691

35

Trần Văn Tiền

Trạm Y tế xã Hội Xuân

YSĐK

0866894644

THỊ XÃ CAI LẬY: TC 17 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 16 tuyến xã)

       

1

Huỳnh Kim Ngoan

Khoa KSBT-HIV/AIDS, TTYT thị xã Cai Lậy

Điều dưỡng

0389392513

2

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trạm Y tế Phường 1, TXCL

YSĐK

0393111266

3

Phạm Thanh Hồng

Trạm Y tế Phường 2, TXCL

BSĐK

0909764939

4

Nguyễn Thị Minh Trang

Trạm Y tế Phường 3, TXCL

BSĐK

0949542439

5

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Trạm Y tế Phường 4, TXCL

BSĐK

0789895819

6

Phan Văn Tiến

Trạm Y tế Phường 5, TXCL

YSĐK

0392135815

7

Trần Thị Thùy Dương

Trạm Y tế Phường Nhị Mỹ, TXCL

YSĐK

0388638128

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

8

Nguyễn Thị Đợi

Trạm Y tế xã Nhị Quý, TXCL

YSĐK

0364621498

9

Trần Chí Huy

Trạm Y tế xã Phú Quý, TXCL

YSĐK

0963077347

10

Nguyễn Thị Kim Chi

Trạm Y tế xã Tân Bình, TXCL

YSĐK

0392490483

12

Phan Thị Kim Hoàng

Trạm Y tế xã Long Khánh, TXCL

YSĐK

0383251022

13

Phạm Thị Phượng

Trạm Y tế xã Tân Hội, TXCL

YSĐK

0348765515

14

Lê Kim Hồng

Trạm Y tế xã Thanh Hòa, TXCL

YSĐK

0394437137

15

Nguyễn Thị Miền

Trạm Y tế xã Tân Phú, TXCL

BSĐK

0964029466

16

Nguyễn Thị Bé Tám

Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây, TXCL

HSTH

0329195087

17

Nguyễn Văn Mười

Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông, TXCL

BSCKI

0972179619

HUYỆN TÂN PHƯỚC: TC 13 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 12 tuyến xã)

       

1

Bùi Thị Hoàng Cẫm Trang

Phòng KHTH, TTYT huyện Tân Phước

BS CKI

0944247289

2

Trần Văn Út

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Thị Trấn Mỹ Phước

YSĐK

02733848317

3

Tô Văn Nở

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tân Hòa Thành

YSĐK

0984257521

4

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng trạm Trạm Y tế thị trấn Tân Hoà Tây

BS CKI

0907316796

5

Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tân Hòa Đông

BSĐK

0982492396

6

Lê Thị Tuyết Nhung

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Tân Lập 1

BSĐK

0387189739

7

Huỳnh Văn Đúng

Trưởng trạmTrạm Y tế xã Tân Lập 2

YSĐK

0975458161

8

Truong Thị Minh Trang

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Hưng Thạnh

BSĐK

0369111009

9

Phan Thanh Tân

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phú Mỹ

BSĐK

0986092852

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

10

Trần Ngọc Lĩnh

Trưởng trạm Trạm Y tế Phước Lập

BSĐK

0909510993

11

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Thạnh Hòa

YSĐK

978662070

12

Tạ Văn Chứa

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Thạnh Mỹ

BSĐK

918818982

13

Trần Văn Phú

Trưởng trạm Trạm Y tế xã Thạnh Tân

YSĐK

0963595771

HUYỆN CHÂU THÀNH: TC 24 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 23 tuyến xã)

       

1

Lê Thị Đoan Trinh

TTYT huyện Châu Thành

Y Sĩ

0917004646

2

Phùng Thị Ngoan

Trạm Y tế xã Bàn Long

Y Sĩ

0988735874

3

Trần Ngọc Sang

Trạm Y tế xã Bình Đức

Dược Sĩ

0919340089

4

Nguyễn Văn Thận

Trạm Y tế xã Bình Trưng

Y Sĩ

0904429239

5

Lê Văn Đon

Trạm Y tế xã Điềm Hy

Y Sĩ

0975076274

6

Bùi Cao Thế

Trạm Y tế xã Đông Hòa

Y Sĩ

0987107771

7

Nguyễn Quốc Khánh

Trạm Y tế xã Dưỡng Điềm

Y Sĩ

0911949545

8

Nguyễn Thị Thu Hương

Trạm Y tế xã Hữu Đạo

Bác sĩ

0945876126

9

Phùng Văn Sin

Trạm Y tế xã Kim Sơn

Y Sĩ

0967914736

10

Nguyễn Thụy Thúy Hồng

Trạm Y tế xã Long An

Y Sĩ

0828325319

11

Nguyễn Ngọc Lan

Trạm Y tế xã Long Định

Y Sĩ

0972879408

12

Lê Thành Hiệp

Trạm Y tế xã Long Hưng

Y Sĩ

0918367267

13

Phạm Hồng Xuyến

Trạm Y tế xã Nhị Bình

Y Sĩ

0384680076

14

Trần Kim Lan

Trạm Y tế xã Phú Phong

Y Sĩ

0979100308

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

15

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

Trạm Y tế xã Song Thuận

Y Sĩ

0377977776

16

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Trạm Y tế xã Tam Hiệp

Điều Dưỡng

0918555494

17

Phan Thị Ngàn

Trạm Y tế xã Tân Hội Đông

Y Sĩ

0372029604

18

Ngô Thị Phương Thảo

Trạm Y tế xã Tân Hương

Điều dưỡng

0977091427

19

Tống Thị Hồng Nhu

Trạm Y tế xã Tân Lý Đông

Điều dưỡng

0837144604

20

Dương Kim Loan

Trạm Y tế xã Tân Lý Tây

Y Sĩ

0902698816

21

Nguyễn Minh Thi

Trạm Y tế xã Thân Cửu Nghĩa

Y Sĩ

0932883520

22

Trần Thị Kim Oanh

Trạm Y tế xã Thạnh Phú

Y Sĩ

0528341118

23

Lê Thị Mỹ Linh

Trạm Y tế Thị trấn Tân Hiệp

Y Sĩ

0368742618

24

Phạm Văn Đức

Trạm Y tế xã Vĩnh Kim

Y Sĩ

0916911612

THÀNH PHỐ MỸ THO: TC 18 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 17 tuyến xã)

       

1

Phan Phúc Hải

Phòng KHTH, TTYT thành phố Mỹ Tho

BSCKI

0396771979

2

Bùi Thị Yến Nhi

Trạm Y tế xã Phường 1

YSĐK

0987007353

3

Trần Phương Linh

Trạm Y tế xã Phường 2

YSĐK

0982602095

4

Lê Thị Miễn

Trạm Y tế xã Phường 3

YSĐK

0912440449

5

Trịnh Kim Tường Thụy

Trạm Y tế xã Phường 4

ĐD

0989233096

6

Châu Thị Thanh Loan

Trạm Y tế xã Phường 5

YSĐK

0822056400

7

Huỳnh Thị Thu Ba

Trạm Y tế xã Phường 6

BSCKI

0386696449

8

Trần Thị Yến Ly

Trạm Y tế xã Phường 7

YSĐK

0973007955

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

9

Lê Thị Thanh Trúc

Trạm Y tế xã Phường 8

NHS

0996044099

10

Phạm Thị Hồng Quế

Trạm Y tế xã Phường 9

YSĐK

0946741798

11

Trần Thị Bé Nhanh

Trạm Y tế xã Phường 10

ĐD

0946446249

12

Trần Thị Mỹ Lệ

Trạm Y tế xã Phường Tân Long

BSĐK

0329517149

13

Nguyễn Thanh Nhàn

Trạm Y tế xã Mỹ Phong

BSCKI

0909889563

14

Nguyễn Văn Tài

Trạm Y tế xã Đạo Thạnh

YSYHCT

0914707784

15

Trần Thị Thu Vân

Trạm Y tế xã Trung An

YSĐK

0909889563

16

Nguyễn Văn Thảo

Trạm Y tế xã Phước Thạnh

YSĐK

0919409093

17

Nguyễn Thị Diệu

Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh

NHS

0258209102

18

Nguyễn Thị Oanh

Trạm Y tế xã Thới Sơn

BSCKI

0918545708

HUYỆN CHỢ GẠO: TC 31 cán bộ phụ trách (02 tuyến huyện + 29 tuyến xã)

       

1

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

TTYT huyện Chợ Gạo

Ths QLBV

0355554149

2

Trần Thị Kim Hương

TTYT huyện Chợ Gạo

CNYTCC

0965669239

3

Huỳnh Minh Hiếu

Trạm Y tế xã Đăng Hưng Phước

YSĐK

0776377506

4

Nguyễn Huỳnh Vũ

Trạm Y tế xã Đăng Hưng Phước

YSYHCT

0949135089

5

Nguyễn Trung Bảo

Trạm Y tế xã Hòa Tịnh

BSYHCT

0763862165

6

Trần Thị Hồng Thắm

Trạm Y tế xã Hòa Tịnh

ĐDTH

0397145143

7

Nguyễn Văn Vân

Trạm Y tế xã Hòa Định

YSĐK

0773303424

8

Võ Bửu Nguyên

Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy

BSYHCT

0975604858

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

9

Nguyễn Minh Hùng

Trạm Y tế xã An Thạnh Thủy

YSĐK

0336047879

10

Nguyễn thị Kim Phượng

Trạm Y tế xã Bình Phan

BSĐK

0764984489

11

Trương Thị Kim Nga

Trạm Y tế xã Bình Phan

YS Sản nhi

0987695928

12

Ngô Phúc Thịnh

Trạm Y tế xã Bình Phục Nhứt

BSYHCT

0967187538

13

Nguyễn Văn Liêm

Trạm Y tế xã Bình Ninh

BSYHCT

0824858841

14

Lê Thị Ngọc Thẩm

Trạm Y tế xã Bình Ninh

YSĐK

0375251426

15

Tăng Quốc Thái

Trạm Y tế Thị Trấn

YSĐK

0966458231

16

Lê Thị Chính

Trạm Y tế xã Long Bình Điền

BSĐK

0949883800

17

Phan Thị Mỹ Hạnh

Trạm Y tế xã Long Bình Điền

YSĐK

0962568031

18

Lê Phương Tuyền

Trạm Y tế xã Song Bình

BSĐK

0838071666

19

Đào Thị Thùy Trang

Trạm Y tế xã Song Bình

YHCT

0852628370

20

Dương Văn Thơm

Trạm Y tế xã Trung Hòa

YSĐK

0909431031

21

Phan Trịnh Công

Trạm Y tế xã Tân Thuận Bình

YSDP

0969510511

22

Phạm Thị Nương

Trạm Y tế xã Quơn Long

BSĐK

0988342281

23

Nguyễn Thị Nhớ

Trạm Y tế xã Quơn Long

ĐDTH

0837614329

24

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trạm Y tế xã Thanh Bình

BSĐK

0937953113

25

Nguyễn Thị Thùy Trang

Trạm Y tế xã Thanh Bình

YSDP

0366502037

26

Lưu Hoàng Chiến

Trạm Y tế xã Tân Bình Thạnh

ĐDTH

0987603281

27

Nguyễn Thị Tuyết Ánh

Trạm Y tế xã Lương Hòa Lạc

BSYHCT

0919873918

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

28

Phạm Hữu Danh

Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An

YSĐK

0979228787

29

Lý Túy Hằng

Trạm Y tế xã Phú Kiết

BSĐK

0845948805

30

Nguyễn Võ Phát Lợi

Trạm Y tế xã Xuân Đông

BSYHCT

0349520587

31

Nguyễn Thành Trung

Trạm Y tế xã Xuân Đông

YSĐK

0907680469

HUYỆN GÒ CÔNG TÂY: TC 14 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 13 tuyến xã)

       

1

Nguyễn Đăng Phú

Khoa KSBT, TTYT huyện Gò Công Tây

Bác sĩ

0936850311

2

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trạm Y tế xã Bình Nhì

Y sĩ

0986869685

3

Hồ Trần Hữu Thọ

Trạm Y tế xã Bình Phú

Bác sĩ

0949174646

4

Trần Thị Kim Liên

Trạm Y tế xã Bình Tân

Y sĩ

0834911351

5

Hồ Thanh Sang

Trạm Y tế xã Đồng Sơn

Bác sĩ

0345146189

6

Phan Thị Bo

Trạm Y tế xã Đồng Thạnh

Y sĩ

0914651973

7

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Trạm Y tế xã Long Bình

Y sĩ

0768 000781

8

Phan Thị Trúc Ly

Trạm Y tế xã Long Vĩnh

Y sĩ

0834603209

9

Huỳnh Thị Trinh

Trạm Y tế xã Thành Công

Bác sĩ

0934159419

10

Lê Thị Thủy

Trạm Y tế xã Thạnh Nhựt

Bác sĩ

0972524839

11

Lê Trần Công Tiển

Trạm Y tế xã Thạnh Trị

Y sĩ

0942652701

12

Nguyễn Hữu Nhân

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

Y sĩ

0944823679

13

Ngô Thiện Nhân

Trạm Y tế xã Vĩnh Hựu

Bác sĩ

0919344813

14

Bùi Lê Minh Sang

Trạm Y tế xã Yên Luông

Y sĩ

0386546654

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

THỊ XÃ GÒ CÔNG: TC 13 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 12 tuyến xã)

       

1

Nguyễn Xuân Chiểu

Phòng KHTH, Trung tâm Y tế thị xã Gò Công

Bác sỹ

0919446147

2

Nguyễn Thị Phương Trinh

Trạm Y tế Phường 1

Y sỹ

0355839073

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Trạm Y tế Phường 2

Y sỹ

0984664772

4

Phùng Thị Thu Thảo

Trạm Y tế Phường 3

Y sỹ

0367736999

5

Nguyễn Thanh Tuyền

Trạm Y tế Phường 4

Y sỹ

0783718861

6

Bùi Thị Kim Thủy

Trạm Y tế Phường 5

Nữ hộ sinh

0965560199

7

Phạm Thị Kim Tuyến

Trạm Y tế xã Long Chánh

Nữ hộ sinh

0932162519

8

Võ Thị Như Hoa

Trạm Y tế xã Long Hòa

Y sỹ

0975738068

9

Huỳnh Minh Tâm

Trạm Y tế xã Long Hưng

Y sỹ

0916246950

10

Nguyễn Phúc Hậu

Trạm Y tế xã Long Thuận

Y sỹ

0395822854

11

Phùng Thị Thanh Lâm

Trạm Y tế xã Tân Trung

Bác sỹ

0987510109

12

Cao Minh Sơn

Trạm Y tế xã Bình Đông

Y sỹ

0982515453

13

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Trạm Y tế xã Bình Xuân

Y sỹ

0939495920

HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG:TC 14 cán bộ phụ trách (01 tuyến huyện + 13 tuyến xã)

       

1

Lê Nhật Quang

Phòng KHTH, TTTYT huyện Gò Công Đông

BSYHDP

963595759

2

Nguyễn Anh Duy

Trạm Y tế xã Bình Nghị

YSĐK

273.3846639

3

Phan Trần Kha My

Trạm Y tế xã Phước Trung

YSĐK

345239485

4

Nguyễn Quốc Thái

Trạm Y tế thị trấn Tân Hoà

YSĐK

899017820

 

STT

Họ và tên

Đơn vị / Địa bàn

Chuyên môn

Số điện thoại

5

Phan Khải Duy

Trạm Y tế xã Tăng Hoà

YSĐK

339008114

6

Phan Nguyễn Hoài Bảo

Trạm Y tế xã Tân Thành

YSĐK

382468138

7

Lê Hoàng Vũ

Trạm Y tế xã Tân Điền

YSĐK

986950403

8

Lê Trọng Nhân

Trạm Y tế xã Bình Ân

YSĐK

378538150

9

Ngô Tấn Dương Khôi

Trạm Y tế xã Kiểng Phước

YS YHCT

273.3847627

10

Nguyễn Văn Hùng

Trạm Y tế thị trấn Vàm Láng

YSĐK

917164052

11

Huỳnh Văn Ân

Trạm Y tế xã Gia Thuận

BSĐK

909246531

12

Bùi Văn Y

Trạm y tế xã Tân Phước

Y sĩ

339063067

13

Võ Đình Tùy

Trạm Y tế xã Tân Tây

YS YHCT

383680790

14

Huỳnh Thế Thông

Trạm Y tế xã Tân Đông

YSĐK

336799738

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG: TC 08 cán bộ phụ trách (02 tuyến huyện + 06 tuyến xã)

       

1

Bùi Hoàng Thanh Hiền

Khoa KSBT, TTYT huyện Tân Phú Đông

YSĐK

0393492921

2

Võ Thị Tuyết Lan

Khoa KSBT, TTYT huyện Tân Phú Đông

CĐDS

0907493766

3

Lê Trường Ân

Trạm Y tế xã Tân Thới

YSĐK

0356304039

4

Trương Quốc Thái

Trạm Y tế xã Tân Phú

YSĐK

0376864237

5

Phan Thị Ngọc Hà

Trạm Y tế xã Tân Thạnh

CĐĐD

0379870617

6

Huỳnh Ái Nhân

Trạm Y tế xã Phú Thạnh

CĐĐD

0962902199

7

Đặng Thị Tuyết Ngân

Trạm Y tế xã Phú Đông

YSĐK

0329083424

8

Lê Hoàng Danh

Trạm Y tế xã Phú Tân

YSĐK

079494636

 

.
.
.