Thứ Tư, 15/06/2022, 20:58 (GMT+7)
.

Đề nghị các tỉnh bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Đăng)
Khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Đăng)

Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế…. Đây là đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối các địa phương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.

Ngày 14/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1576/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) về việc bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công văn nêu rõ, qua công tác theo dõi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phản ánh của người bệnh, tại một số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã xảy ra tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nội dung quan trọng. Theo đó:

Về đấu thầu mua sắm và cung ứng thuốc bảo hiểm y tế:

Thứ nhất, theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định pháp luật.

Thứ hai, tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các Hội đồng đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ ba, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: “bảo đảm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Y tế”.

Thứ tư, chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu; đấu thầu, mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế. Theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc bảo đảm các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Về đấu thầu mua sắm và cung ứng vật tư y tế:

Thứ nhất, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn rà soát kết quả đấu thầu, số lượng vật tư y tế còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở khám, chữa bệnh, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Thứ hai, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động cung cấp thông tin về kết quả đấu thầu vật tư y tế tại các địa phương, đơn vị (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đăng tải trên trang Thông tin điện tử) để các Hội đồng đấu thầu vật tư y tế trên địa bàn tham khảo, lựa chọn chủng loại vật tư y tế và xây dựng giá kế hoạch phù hợp, đúng quy định pháp luật đấu thầu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; theo dõi và báo cáo kịp thời Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị trong công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh bảo hiểm y tế để được hướng, dẫn, chỉ đạo.

Trước đó, vào ngày 13/6/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1566/BHXH-CSYT gửi Bộ Y tế về việc đấu thầu mua, sắm thuốc, vật tư y tế bảo đảm công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để việc cung ứng thuốc, vật tư y tế kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế:

Chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ đấu thầu đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá theo quy định; Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện mua sắm nhanh bằng các hình thức khác, phù hợp Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn,… tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

(Theo nhandan.vn)


 

 

.
.
Liên kết hữu ích
.