Thứ Bảy, 17/06/2017, 08:06 (GMT+7)
.

20 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam được phong tước hiệu FIAP

Theo thông báo ngày 01-0602017 của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP, 20 NSNA của Việt Nam được trao thẻ FIAP Life Card và tước hiệu FIAP năm 2017. Danh sách như sau:

 I.     FIAP Photographer’s Card:

1.     Đoàn Cao Liêm (Phú Yên)

II.    AFIAP:

1.     Nguyễn Khôi (Hà Nội)

2.     Bùi Mai Thiện (Khánh Hòa)

3.     Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ)

4.     Lê Đức Thành (Quảng Bình)

5.     Nguyễn Thế Dung (Thanh Hóa)

6.     Trương Bá Vinh (Thanh Hóa)

III.    EFIAP:

1.     Đặng Quang Vinh (Bạc Liêu)

2.     Trần Thị Thu Đông (Bạc Liêu)

3.     Nguyễn Ngọc Tuấn (Bình Định)

4.     Nguyễn Ngọc Sơn (Gia Lai)

5.     Nguyễn Tiến Quảng (TP HCM)

IV.  EFIAP/b:

1.     Lê Đức Toại (Bạc Liêu)

2.     Lê Hoàng Nhân (TP HCM)

3.     Lê Công Bình (Thanh Hóa)

V.     EFIAP/s:

1.      Hoàng Ngọc Thạch (Hà Nội)

VI.  EFIAP/g:

1.     Thân Nguyên (Đà Nẵng)

2.     Lê Châu Đạo (Phú Yên)

3.     Nguyễn Duy Tưởng (TP HCM)

VII. EFIAP/p:

1.     Đào Tiến Đạt (Bình Định)

Một số tác phẩm tiêu biểu:

Tác phẩm: Terraces in Mu Cang Chai 9 - Tác giả: Bùi Mai Thiện.
Tác phẩm: Terraces in Mu Cang Chai 9 - Tác giả: Bùi Mai Thiện.
Tác phẩm: Two in one - Tác giả: Đào Tiến Đạt.
Tác phẩm: Two in one - Tác giả: Đào Tiến Đạt.
Tác phẩm: Hoa gạo - Tác giả: Lê Đức Thành.
Tác phẩm: Hoa gạo - Tác giả: Lê Đức Thành.
Tác phẩm: Learning to play Cong Chieng - Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng.
Tác phẩm: Learning to play Cong Chieng - Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng.
Tác phẩm: Learning to play Cong Chieng - Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng.
Tác phẩm: Learning to play Cong Chieng - Tác giả: Nguyễn Duy Tưởng.

 (Theo vapa.org)

.
.
.