Thứ Sáu, 18/09/2020, 20:00 (GMT+7)
.

Nhớ lại tuổi thơ

Con ngồi nhớ lại tuổi thơ
Mái tranh, vách lá đơn sơ tháng ngày...
Mẹ quê với tấm thân gầy
Cho con ngày tháng đong đầy tình thương.

Con ngồi nhớ những đêm sương
Bóng mẹ nhòa giữa đêm trường tịch liêu
Mẹ ngồi gói ghém thương yêu
Gửi vào câu hát bao điều nghĩa nhân.

Lớn khôn xa mẹ bao lần
Nhưng trong tim vẫn in hằn bóng quê
Nhớ thương con lại tìm về
Bên quê, bên mẹ không hề cách xa. 

                       NGUYỄN MINH THUẬN
 

.
.
.