Thứ Sáu, 15/10/2021, 11:32 (GMT+7)
.

Nhớ quê

 

 * LÊ NGỌC CHÂU

Mưa dồn, gió giật khắt khe  
thu mình vừa đủ nghiêng che mái chiều
ngọn vươn, vươn mãi lêu nghêu
tàn xòe, xòe mãi lều khều trĩu vai.

Xa nhau hơn cả trăm ngày
thấp tha thấp thỏm đêm dài trắng đêm
da diết ngày cũ bên thềm
trách chi tận đọt yếu mềm đong đưa.

Không dưng lưng rát cõng trưa
thân ê, ê buốt răng cưa xót lòng
rằng cò sợ chợt mưa dông
chát chua nhễu giọt long đong chiều tà.

Khế ơi, hòa thuận chim ca
sớm hôm hủ hỉ mẹ cha vui lòng
nhẹ mưa, thưa nắng, chắn dông
mai thôi giãn cách thong dong ta về.

… Xa quê da diết nhớ quê
nhớ cây khế ngọt cận kề hàng ba
mỗi sáng sớm, mỗi chiều tà
chim muông ríu rít khúc ca thanh bình.

.
.
.