Chủ Nhật, 21/11/2021, 14:49 (GMT+7)
.

6 chuyên đề Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Hơn 320 hình ảnh, 123 tài liệu, hiện vật quý được thể hiện qua 6 chuyên đề theo dòng chảy của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại được trưng bày tại Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc sắp diễn ra.

b

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: VGP/Diệp Anh

Triển lãm văn hóa nghệ thuật là một trong những nội dung tập trung ưu tiên thực hiện nhằm quảng bá những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; trách nhiệm bảo vệ, phát huy, giữ văn hóa của dân tộc Việt Nam. Triển lãm với chủ đề “Văn hóa hóa soi đường quốc dân di” được tổ chức với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, quy tụ 320 tác phẩm tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm được thể hiện qua 6 chuyên đề theo dòng chảy của văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Cụ thể, chuyên đề thứ nhất: “Văn hóa Việt Nam trước năm 1930” giới thiệu khái quát lịch sử văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đó, bồi đắp nên những giá trị văn hóa lưu truyền qua nhiều thế hệ, được giữ gìn và phát huy, tạo dựng nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Chuyên đề thứ hai là “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” khắc họa những tư tưởng của Bác về văn hóa. Triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.

Chuyên đề thứ ba là “Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa” tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Chuyên đề này cũng giới thiệu một số hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các thời kỳ thăm và làm việc với các đơn vị, tỉnh, thành phố về lĩnh vực văn hóa.

b

Các đại biểu tham quan Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: VGP/Diệp Anh

Chuyên đề thứ tư là “Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” chia làm 3 giai đoạn: Vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1930-1945; vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1945-1954; vai trò của văn hóa trong giai đoạn 1954-1975.

Chuyền đề thứ năm là “Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước” chia thành 3 phần: Văn hóa trong nước; văn hóa đối ngoại; các di sản, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu được UNESCO ghi danh và các di sản, danh thắng tiêu biểu của các vùng, miền trong cả nước.

Chuyên đề thứ sáu là “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc”. Phần nội dung này trưng bày ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm vừa qua.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/11-27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ngày 24/11/2021 tại tầng một Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm cũng được tổ chức online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11-31/12/2021.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.