Thứ Hai, 27/06/2022, 10:21 (GMT+7)
.

"Chuyển hướng" hoạt động xây dựng đời sống văn hóa

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt Phong trào) trên địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang tiếp tục được củng cố, nâng chất, “chuyển hướng” hoạt động để phù hợp tình hình thực tế.

Các nội dung của Phong trào đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện tiếp tục khởi sắc.

Lớp dạy võ thuật của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông.
Lớp dạy võ thuật của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Đông.

Nếu như trước khi xảy ra dịch Covid-19, trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Phong trào thường thông qua các cuộc họp định kỳ của các đoàn thể ở cơ sở, tổ nhân dân tự quản, tủ sách pháp luật, trợ giúp pháp lý…; đã được “chuyển hướng” tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hội thi hòa giải viên giỏi, cán bộ dân vận khéo giỏi, cán bộ Mặt trận Tổ quốc giỏi…

Thông qua Phong trào, hiện nay tuyệt đại đa số người dân trong huyện không tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội rườm rà, phô trương, tốn kém; hạn chế rõ rệt tình trạng mê tín dị đoan. Nổi bật là, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh, huyện đã tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống. Đồng thời, vận động nhân dân chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhằm nhanh chóng ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và phòng, chống dịch hiệu quả. Qua đó, các hộ gia đình chính sách có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn các hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,88%, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu tiếp tục nâng lên.

Sinh hoạt văn hóa - văn nghệ tại cơ sở là điểm tựa để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Gò Công Đông.
Sinh hoạt văn hóa - văn nghệ tại cơ sở là điểm tựa để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Việc xây dựng quy ước ấp (khu phố) trên địa bàn huyện đã tuân thủ đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương. Tính đến nay, toàn huyện đã có 95 ấp (khu phố) xây dựng quy ước, được UBND cấp huyện phê duyệt và triển khai thực hiện tốt. Đặc biệt, người dân ngày càng nâng cao ý thức trong việc xây dựng môi trường cảnh quan sạch - đẹp và thực hiện nếp sống vệ sinh, ngăn nắp, quan tâm sửa sang nhà cửa, làm hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng, làm cột cờ, vệ sinh đường làng ngõ xóm…

Cơ sở hạ tầng, môi trường cảnh quan, diện mạo ở các ấp (khu phố), xã (thị trấn) ngày càng đổi mới. Kết quả, hiện có 95/95 ấp (khu phố) đảm bảo vệ sinh môi trường, tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên 97%, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên 99%...

Năm 2021, toàn huyện Gò Công Đông có 37.766/37.766 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; qua bình xét, có 35.972/37.766 hộ được công nhận, đạt tỷ lệ 95,25%. Có 95/95 ấp (khu phố) đăng ký xây dựng ấp (khu phố) văn hóa, cuối năm được UBND huyện thẩm định hồ sơ và tỷ lệ công nhận đạt 100%.  Có 11/11 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới và 2/2 thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Có 13 trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn và 34 nhà văn hóa liên ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH-TT&DL. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đảm bảo phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân dân và tổ chức thi đấu các giải thể thao trên địa bàn huyện.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Toàn huyện có 60.935/142.373 người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, chiếm tỷ lệ 42,8% và có 28,5% hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình thể thao.

LÝ OANH

.
.
Liên kết hữu ích
.