Thứ Sáu, 15/05/2015, 16:55 (GMT+7)
.

Ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam - nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng

Vừa qua, ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ký ban hành Kế hoạch 50/KH-BCĐ thực hiện cuộc vận động này trong năm 2015.

Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015 nhằm đạt các mục đích, yêu cầu sau:

Tiếp tục triển khai, quán triệt Thông báo Kết luận 264 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 153 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, lòng yêu nước, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, coi đó là thể hiện nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; vận động người sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm sản xuất ra nhiều hàng hóa Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, cán bộ đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác.

Động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế trong tỉnh hưởng ứng, tham gia cuộc vận động bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm tăng tỷ trọng hàng Việt Nam được tiêu thụ tại địa phương.

Những nội dung thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Nhà nước, đoàn thể quan tâm triển khai, quán triệt Thông báo Kết luận 264 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 278 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên mua sắm hàng Việt Nam cho các công trình sử dụng trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng để sản xuất kinh doanh, ưu tiên mua sắm trang thiết bị hàng Việt tại cơ quan, đơn vị, gia đình.

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp trong tỉnh, các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân mua sắm, sử dụng hàng Việt.

Đẩy mạnh các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, nâng cao chất lượng hàng Việt, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của giới doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển mở rộng thị trường nội địa, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Tập trung đưa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đến từng hộ gia đình, khu dân cư gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và nội dung tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp tỉnh; củng cố nâng chất Ban Vận động  cấp huyện và cơ sở.

Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động như: Tọa đàm trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời cuộc vận động để rút kinh nghiệm, đồng thời có kế hoạch hoạt động thời gian tới.

M.T

 

 

 

 

 

.
.
.