Thứ Năm, 30/07/2015, 18:03 (GMT+7)
.

Ưu đãi đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại DN Nhà nước

Ngày 22-7-2015, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

May mặc thu hút nhiều công nhân trên địa bàn TX. Cai Lậy.
Lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Theo đó, chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21-4-1998 hoặc trước ngày 26-4-2002 được hưởng nhiều chế độ ưu đãi như sau:

Lao động nam từ đủ 55 đến 59 tuổi, nữ từ đủ 50 đến đủ 54 tuổi, tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi người lao động còn được trợ cấp 3 tháng tiền lương và 1 tháng tiền lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.
   
Trường hợp lao động nam trên 59 đến dưới 60 tuổi và nữ trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi, tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì cũng được hưởng lương hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi. Đồng thời, được hỗ trợ 0,5 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Nghị định 63/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-9-2015.

VÂN ANH

.
.
.