Thứ Sáu, 19/05/2017, 15:41 (GMT+7)
.

Đề nghị công nhận TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị

Sáng 17-5, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện thẩm định trực tiếp tại cơ sở về kết quả thực hiện Đề án xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thống nhất đề nghị Trung ương công nhận TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức thống nhất đề nghị Trung ương công nhận TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị.

Sau khi giám sát trực tiếp tại cơ sở, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án của TP. Mỹ Tho, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức chủ trì. Cụ thể, đoàn giám sát đánh giá: Chủ trương xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu, nội dung nghị quyết đề án đề ra, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ… Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán có chiều hướng giảm, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thực hiện tích cực, góp phần làm cho mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến. Đây là kết quả quan trọng trong tiến trình xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ông Trần Thanh Đức đề nghị UBND TP. Mỹ Tho tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành tỉnh để tiếp tục hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng thành phố đạt chuẩn Văn minh đô thị gắn với xây dựng đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh; chú trọng phát triển giáo dục, thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, coi trọng củng cố các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm giúp TP. Mỹ Tho phát triển tốt hơn, đặc biệt là vấn đề quy hoạch và chỉnh trang đô thị.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thống nhất đề nghị Trung ương công nhận TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị.

MAI HÀ

.
.
.