Thứ Hai, 05/06/2017, 20:22 (GMT+7)
.
XÂY DỰNG TP. MỸ THO ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ:

Hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Sau thẩm định trực tiếp, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thống nhất đề nghị Trung ương công nhận thành phố Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị. Theo kết quả thẩm định, toàn bộ 7 tiêu chí văn minh đô thị đề án đưa ra đã được TP. Mỹ Tho thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu.

Chăm lo an sinh xã hội là việc làm được thành phố quan tâm.
Chăm lo an sinh xã hội là việc làm được thành phố quan tâm.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG

Là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời ở đất Nam bộ, TP. Mỹ Tho từng ngày chuyển mình. Với bề dày lịch sử ngoài 3 thế kỷ, đô thị Mỹ Tho lưu giữ tinh hoa văn hóa của vùng đất Nam bộ ngày đầu cha ông đi mở cõi. Mỹ Tho không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế là trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và khu vực. Ghi nhận quá trình đi lên của TP. Mỹ Tho, tháng 10-2005, TP. Mỹ Tho được công nhận là đô thị loại II. Đến tháng 2-2016, TP. Mỹ Tho đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là đô thị loại I.

Từ xuất phát điểm đó, năm 2016 Đảng bộ và nhân dân TP. Mỹ Tho bắt tay vào thực hiện Đề án “Xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị”. Mục tiêu của đề án này chính là tập trung đầu tư đồng bộ để phát triển kinh tế theo cơ cấu: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Ưu tiên huy động mọi nguồn lực cho phát triển thương mại, du lịch. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng TP. Mỹ Tho xứng tầm là đô thị loại I, trung tâm của tỉnh và khu vực.

Tiếp tục phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, ở trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo hướng bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh với nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái gắn với tăng trưởng xanh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Sau hơn 1 năm tập trung nhiều giải pháp, đến nay về cơ bản tất cả các tiêu chí đề án đưa ra đều đã hoàn thành.

THÀNH PHỐ MANG DÁNG DẤP MỚI 

Không thể phủ nhận rằng những năm gần đây, TP. Mỹ Tho đã không ngừng thay da đổi thịt để hình thành nên một diện mạo mới ngày một rạng rỡ hơn.

Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt chỉ tiêu. Đến nay, thành phố có 123/123 khu phố, ấp văn hóa, 17/17 xã, phường đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, có 3 chợ văn hóa, 5 công viên văn hóa, 45 con đường văn hóa, 55 cơ sở thờ tự văn hoá, 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa , 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Về tiêu chuẩn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt tốt với 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nâng lên, đảm bảo vai trò giám sát đối với chính quyền và là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Về tiêu chuẩn đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, hiện tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân của TP. Mỹ Tho đạt 12,38%/năm; thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2017 đạt 118 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm và tăng dần tỷ lệ lao động qua đào tạo; cơ cấu kinh tế hợp lý.

Mỹ Tho đã nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Thành phố đã chỉnh trang đô thị, quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch. Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao - truyền thanh và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú. Đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức, chủ trương xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị đã được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể từ thành phố đến phường, xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu, nội dung nghị quyết đề án đề ra; nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ… Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán có chiều hướng giảm, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thực hiện tích cực, góp phần làm cho mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến… Đây là kết quả quan trọng trong tiến trình xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

MAI HÀ

.
.
.