Thứ Năm, 17/08/2017, 22:32 (GMT+7)
.

Báo Ấp Bắc đưa thông tin bình đẳng giới đến với cuộc sống

Với vai trò là cơ quan báo chí, thực hiện chức năng, nhiệm vụ là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, hơn 10 năm qua, Báo Ấp Bắc đã tích cực trong công tác truyền thông về bình đẳng giới (BĐG). Chất lượng thông tin của các chuyên trang BĐG trên Báo Ấp Bắc ngày càng nâng lên, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đã ký phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chương trình). Sở LĐ-TB&XH được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Theo Kế hoạch này, mục tiêu tổng quát về BĐG nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức để thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện BĐG; giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện đạt được các mục tiêu về công tác BĐG đến năm 2020: Về cơ bản đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Phấn đấu có 80% công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh các cấp và 60% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG. Phấn đấu có 80% cán bộ làm công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ hoạch định các cấp, đội ngũ cộng tác viên về BĐG được tập huấn cập nhật kiến thức BĐG. Phấn đấu có 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về BĐG và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. 100% người có nhu cầu hỗ trợ về BĐG được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ…

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, đã nâng cao năng lực truyền thông về BĐG cho các cơ quan truyền thông; tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng trên các địa bàn dân cư; tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy BĐG, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xóa bỏ bất BĐG trong cộng đồng và xã hội.

Với vai trò là cơ quan truyền thông của Đảng bộ tỉnh, Báo Ấp Bắc đã nỗ lực tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về BĐG. Ngoài thực hiện chuyên trang định kỳ, Báo Ấp Bắc còn chủ động tổ chức thực hiện tin, bài liên quan đến BĐG, phản ánh nhiều điển hình tiên tiến và những vấn đề vướng mắc về thực hiện BĐG trong tỉnh. Chẳng hạn như, thông tin về quy định xử phạt đối với vi phạm về BĐG trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, y tế, chính trị; tuyên truyền về ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái… Phản ánh những vấn đề đặt ra đối với công tác BĐG như: Cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý thật sự là nhu cầu cần thiết; chăm sóc sức khỏe sinh sản rất cần BĐG; định kiến giới dẫn đến mất cân bằng giới tính; mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy; BĐG phải bắt đầu từ gia đình; giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; bạo hành - ngọn lửa thiêu cháy hạnh phúc gia đình… Với sự tích cực truyền thông, Báo Ấp Bắc đã góp phần thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về BĐG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.      

   MAI HÀ

.
.
.