Thứ Bảy, 21/10/2017, 14:52 (GMT+7)
.

Để bình đẳng thật sự cho phụ nữ và trẻ em gái

Đối với phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm ưu ái, trân trọng. Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng Người đã dành cho phụ nữ sự quan tâm sâu sắc. Di chúc có ghi: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Ngày càng có nhiều phụ nữ làm công tác khoa học, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.                                                                 Ảnh: CAO LẬP ĐỨC
Ngày càng có nhiều phụ nữ làm công tác khoa học, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: CAO LẬP ĐỨC

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI

Thực hiện di huấn của Bác, vấn đề phụ nữ và trẻ em gái luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó, Luật Bình đẳng giới được Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-11-2006. Tiếp đó, ngày 27-4-2007, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là 2 văn bản quan trọng thể hiện rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và công tác phụ nữ ở nước ta hiện nay; khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác phụ nữ.

Với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái, trong 10 năm qua, thông qua hoạt động của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực không ngừng nhằm đưa Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống, quyết tâm đem đến bình đẳng thật sự cho phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh nhà.

Các cấp Hội LHPN là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nâng cao nhận thức về giới. Thông qua sinh hoạt Hội đã cung cấp kiến thức về giới và các vấn đề về giới cho phụ nữ. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bình đẳng giới ngày càng được nâng lên. Từ đó, nhiều chủ trương, chính sách được ban hành, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Điểm nổi bật của hoạt động Hội nhằm nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình là hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, trợ vốn, tạo việc làm. Từ nguồn vốn ủy thác của ngân hàng và vốn trong nội bộ hội viên phụ nữ giúp nhau, đã có hơn 147.000 lượt phụ nữ nghèo được giúp đỡ, với tổng số vốn trên 940 tỷ đồng, giúp nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện mục tiêu “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” đã đạt kết quả cao hơn mong đợi. Đặc biệt, Hội đã tích cực tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ khoa học nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, bản thân mỗi phụ nữ cũng cần nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để nắm bắt cơ hội phát triển và sự bình đẳng trong đời sống xã hội.

PHỤ NỮ CẦN TỰ THÂN NỖ LỰC

Từ bao đời nay, hình ảnh người phụ nữ luôn gắn liền với những giá trị đạo đức chuẩn mực. Thước đo giá trị luôn có sự biến chuẩn theo thời gian. Theo quan niệm của Nho giáo, phụ nữ phải đạt chuẩn tứ đức là “công, dung, ngôn, hạnh”. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh gói gọn trong 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Dưới hơi thở của cuộc sống hiện đại, đòi hỏi giá trị chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Theo tinh thần của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tự tin là tin vào bản thân mình. Biểu hiện cụ thể của tự tin là tự đánh giá được bản thân; có chí tiến thủ, không ngại khó khăn, thử thách, coi khó khăn là môi trường để rèn luyện; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; quyết đoán, chủ động, bình tĩnh xử trí mọi tình huống khó khăn trong cuộc sống; tự lực, tự chủ, thích độc lập; thái độ hợp tác cao, sẵn sàng tôn vinh thành công của người khác; thắng không kiêu, bại không nản, coi “thất bại là mẹ thành công”; mạnh dạn trong giao tiếp, bày tỏ quan điểm, chính kiến của bản thân.

Tự trọng là coi trọng phẩm giá, danh dự của bản thân. Biểu hiện của tự trọng là: Tôn trọng pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử của tập thể, cộng đồng; tôn trọng chuẩn mực, đạo đức xã hội; coi trọng danh dự bản thân và có lòng tự tôn dân tộc. Trung hậu là trung thực, trung thành, nhân hậu trong quan hệ với mọi người. Biểu hiện của lòng trung hậu là trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thủy chung trong các mối quan hệ; sống nhân ái, vị tha và trung thực, thẳng thắn, cương trực.

Đảm đang là biết lo toan, sắp xếp để thực hiện được cả công việc gia đình và xã hội. Đức tính đảm đang không phải là người phụ nữ phải cáng đáng hết mọi việc, mà sự đảm đang của người phụ nữ thể hiện ở sự sắp xếp, phân công công việc hợp lý, thu hút các thành viên tích cực tham gia công việc gia đình; chăm chỉ, sáng tạo trong lao động, tạo thu nhập ổn định đóng góp vào nguồn thu của gia đình; tạo sự gắn kết các thành viên trong gia đình; quan tâm chăm sóc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; chi tiêu hợp lý, có kế hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm; biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nâng cao trình độ và chăm sóc bản thân.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đoàn Thị Thanh Khỏi, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ nữ. Trong đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về công tác phụ nữ; làm tốt công tác phản biện xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

MAI HÀ

.
.
.