Thứ Năm, 05/10/2017, 11:12 (GMT+7)
.
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN:

Một giải pháp tiện cả "đôi đường"

Trước đây, để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), người dân phải đến Bộ phận Một cửa của cơ quan chức năng, giờ đây có thể thực hiện qua Bưu điện. Dịch vụ này vừa giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dân, vừa giúp giảm áp lực cho các cơ quan giải quyết TTHC. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã mở dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại 56 Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã.
Đến nay, Bưu điện tỉnh đã mở dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại 56 Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã.

Ông Nguyễn Tấn Trọn, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tiền Giang cho biết, thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-10-2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh và cấp huyện, cấp xã, Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dịch vụ trên với các sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến ngày 9-8-2017, Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 22 sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, để tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ, ngày 13-9-2017, Bưu điện tỉnh ban hành Quyết định về việc mở dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tại 56 Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã.

Cùng với mở rộng dịch vụ, Bưu điện tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở Bản công bố chất lượng dịch vụ nhận, gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ chuyển phát trong phạm vi trung tâm tỉnh với thời gian tối đa 1 ngày làm việc và tối đa 2 ngày làm việc đối với chuyển phát trong phạm vi các huyện, thị xã.
Không chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bưu cục, Bưu điện Văn hóa xã, Bưu điện tỉnh còn áp dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ và chuyển phát kết quả TTHC trực tuyến. Cụ thể, người sử dụng dịch vụ có thể truy cập vào địa chỉ http://motcua.tiengiang.gov.vn hoặc trang web của đơn vị giải quyết TTHC để tìm hiểu thông tin và tải biểu mẫu; chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đúng thành phần hồ sơ và chọn đăng ký chuyển phát hồ sơ, nhận kết quả qua bưu điện. Khi đó, bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát và trả kết quả tại bưu điện hoặc tại địa chỉ người yêu cầu (người sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu chỉ chuyển phát hồ sơ hoặc trả kết quả).

Thật ra, trước khi có Quyết định của UBND tỉnh về công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh đã xúc tiến ký kết thỏa thuận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC với một số sở, ngành tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện dịch vụ này vào thời điểm trên chỉ mang tính riêng lẻ theo yêu cầu của từng sở, ngành. Từ khi có chủ trương của UBND tỉnh về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay phần lớn các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh về thực hiện dịch vụ trên.

Có thể nói, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến là bước đột phá trong cải cách TTHC nhằm hướng đến sự tiện lợi cho người dân. Đánh giá về tính tiện lợi của dịch vụ, ông Trọn cho biết, bước đầu thực hiện cho thấy, việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện giúp tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại và chờ đợi của người dân; đồng thời góp phần giảm áp lực cho cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC. Điều này được thể hiện qua số liệu thống kê của Bưu điện tỉnh về sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống của bưu điện: Bình quân mỗi tháng (từ tháng 6 đến tháng 7), bưu điện tiếp nhận 572 hồ sơ và chuyển phát trả 9.536 kết quả.

Dù vậy, theo ông Trọn, việc thực hiện dịch vụ trên vẫn còn một số khó khăn. Đó là vẫn còn một số sở, ngành, huyện chưa ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ; người dân vẫn còn e ngại trong sử dụng dịch vụ. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho dân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ trên. Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục liên hệ ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các sở, ngành, địa phương còn lại (đối với sở, ngành chưa ký kết hoặc chỉ ký chuyển phát kết quả TTHC); phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo chuyên môn cho nhân viên bưu điện về tiếp nhận TTHC đã công bố.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành để tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tại điểm tiếp nhận của cơ quan giải quyết TTHC và tại điểm giao dịch của bưu điện để người dân biết, sử dụng dịch vụ. Mặt khác, Bưu điện tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị để mở rộng cung cấp dịch vụ ra các điểm bưu điện còn lại.

N.V

.
.
.