Thứ Năm, 10/05/2018, 19:51 (GMT+7)
.
Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang:

Cải cách hành chính tạo sự hài lòng khách hàng

 Thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải tiến phương thức, lề lối làm việc, tạo niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng.

KBNN tỉnh đã trở thành một trong 2 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua năm 2017.

UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho KBNN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017.
UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho KBNN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2017, KBNN tỉnh tiếp tục xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Bên cạnh đó, KBNN tỉnh còn bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC và cập nhật, thống kê TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý thường xuyên của đơn vị.

KBNN tỉnh duy trì công bố đầy đủ, kịp thời TTHC trên ki ốt máy tính tại sảnh giao dịch của đơn vị và triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên.

Đơn vị cũng đã thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN, đơn giản hóa các TTHC, đặc biệt là các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt qua KBNN.

Qua đó, KBNN tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân, đơn vị giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Chánh Văn phòng KBNN tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho biết, KBNN tỉnh xác định mục tiêu lấy khách hàng, người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách là trọng tâm của công tác CCHC, hướng tới giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN.

Việc triển khai tích cực các dự án công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, góp phần thực hiện nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu của NSNN; đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền.

Về công tác kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN của tỉnh đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, bảo đảm các khoản chi phải có trong dự toán được cấp, có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chi đầu tư đã được rút ngắn về thời gian, đơn giản hóa yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị thanh toán và giảm số lượng mẫu biểu chứng từ thanh toán…

Để tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch, KBNN tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở nội quy tiếp dân, bộ TTHC; đồng thời, bố trí cán bộ chuyên trách tiếp nhận, xử lý công việc đối với tất cả mọi khách hàng. 

Bộ phận thực hiện giao dịch một cửa của đơn vị luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định.

Trong năm 2017, toàn hệ thống KBNN của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 234.537 hồ sơ giao, nhận một cửa. Xử lý kịp thời những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục trong quan hệ giao dịch thanh toán giữa KBNN với đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư.

Từ đó, góp phần tăng cường hiệu quả cải cách TTHC nhằm bảo đảm tính đơn giản, rõ ràng, công khai, minh bạch về hồ sơ, chứng từ và rút ngắn thời gian thanh toán.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống KBNN của tỉnh luôn được quán triệt về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ cũng như hiểu rõ định hướng phát triển của ngành.

Từ đó, cán bộ, công chức tích cực học tập, nắm vững các văn bản, quy trình, quy định của nhà nước về nghiệp vụ, nhằm giải quyết TTHC kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại đơn vị. 

Công tác kế toán, thanh toán được các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống chấp hành nghiêm chỉnh, đúng quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Việc ứng dụng CNTT thông qua hệ thống Tabmis, chương trình TCS, thu thuế điện tử, chương trình thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên kho bạc tập trung, thanh toán điện tử liên ngân hàng…thường được nâng cấp tương thích giữa kho bạc và ngân hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý mới, phục vụ tốt cho khách hàng.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CCHC

Năm 2018, KBNN các cấp của tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

KBNN tỉnh đang triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách TTHC, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức, cá nhân và từng bước hiện đại hóa nền tài chính công.

Theo Chánh Văn phòng KBNN tỉnh Nguyễn Văn Hòa, trong năm 2018, KBNN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, người dân nộp NSNN.

Hệ thống KBNN trên địa bàn tỉnh sẽ nâng cao tỷ lệ thu NSNN qua hệ thống ngân hàng thương mại và thực hiện có hiệu quả Đề án đầu mối kiểm soát chi. Bên cạnh đó, KBNN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC theo định hướng của Bộ Tài chính, KBNN và thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được triển khai.

P. MAI

.
.
.