Thứ Ba, 28/05/2019, 09:45 (GMT+7)
.

Chấn chỉnh việc sử dụng phân gà tươi bón cho cây trồng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2067 về chấn chỉnh việc sử dụng phân gia cầm (phân gà) ở dạng tươi làm phân bón cho cây trồng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao và nhân rộng kết quả của các đề tài, dự án về mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) phun lên phân gia cầm trong quá trình nuôi hoặc ủ phân trước khi bón cho cây trồng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, sở tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng cây ăn trái an toàn; trong đó, chú trọng sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý cho từng giai đoạn của cây trồng, đặc biệt là cây thanh long; thông tin về tác hại của việc sử dụng phân hữu cơ chưa qua xử lý sẽ ảnh hưởng đến cây trồng và ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các quy định về quản lý chất thải theo quy định tại Nghị định 38 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi gia cầm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng phân gà ở dạng tươi và hộ chăn nuôi gia cầm về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với chất thải theo quy định tại Nghị định 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm và xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về ý thức bảo vệ môi trường; nói không với việc sử dụng phân gà ở dạng tươi bón cho cây trồng nói chung và cây thanh long nói riêng; chú trọng việc sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý bón cho cây trồng; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về việc sử dụng phân gà ở dạng tươi bón cho cây trồng. 

LÊ TRANG

.
.
.