Thứ Hai, 03/06/2019, 16:09 (GMT+7)
.

Tân Mỹ Chánh: Phấn đấu "về đích" xã nông thôn mới kiểu mẫu

Để phấn đấu “về đích” xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) đang tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.

Kể từ khi ra mắt xã NTM đến nay, Tân Mỹ Chánh là một trong số ít xã trên địa bàn tỉnh giữ vững được 19/19 tiêu chí NTM. Theo đánh giá, qua từng năm các tiêu chí NTM ở xã ngày càng được củng cố, nâng chất.

Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Tân Mỹ Chánh.
Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở xã Tân Mỹ Chánh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Chánh Lê Ngọc Hóa, xã được tỉnh và TP. Mỹ Tho chọn để xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Sau khi được lựa chọn làm xã điểm, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết, UBND xã xây dựng kế hoạch, lộ trình để phấn đấu đạt các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Trên cơ sở đó, căn cứ theo Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, hiện xã còn 5 chỉ tiêu cần phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), môi trường, thu nhập, an ninh trật tự (ANTT).

Đối với chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo, qua công tác rà soát, ngoài các hộ nghèo thuộc diện trợ cấp xã hội, hiện toàn xã còn 37 hộ nghèo, trong khi yêu cầu của xã NTM kiểu mẫu là không còn hộ nghèo. Để hoàn thành chỉ tiêu này, UBND xã đang tiến hành rà soát từng trường hợp cụ thể để có kế hoạch hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, có việc làm ổn định để thoát nghèo bền vững.

Về tỷ lệ bao phủ BHYT, hiện xã có khoảng 90% người dân tham gia BHYT, trong khi yêu cầu của xã NTM kiểu mẫu chỉ tiêu này phải trên 95%. Do đó, xã đang tiến hành rà soát, thống kê, đặc biệt là những hộ chưa tham gia BHYT để có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

Riêng chỉ tiêu về vệ sinh môi trường, đây là một trong những chỉ tiêu “dễ mà khó” trong xây dựng NTM nói chung và xây dựng xã NTM kiểu mẫu nói riêng. Theo đó, rác thải phải được phân loại tại hộ gia đình ở các xã NTM kiểu mẫu. Hiện xã Tân Mỹ Chánh đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để xây dựng các mô hình, phân loại rác tại hộ gia đình.

Đối với chỉ tiêu về thu nhập, xã đã cơ bản đạt yêu cầu. Để đảm bảo tính bền vững và mức độ đạt cao hơn, xã đã xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất hàng hóa chất lượng cao, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân để đảm bảo sản xuất bền vững, thu nhập cho người dân. Về chỉ tiêu ANTT, tình hình ANTT tại xã NTM kiểu mẫu phải được đảm bảo.

Hiện xã Tân Mỹ Chánh đã xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động của lực lượng Công an xã, ấp, Đội Dân phòng, Tổ nhân dân tự quản. Ngoài ra, để đáp ứng các chỉ tiêu của xã NTM kiểu mẫu, xã còn xây dựng các mô hình: Khu vườn kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu. Đây là những mô hình xã đã và đang triển khai thực hiện.

“Mô hình Tuyến đường kiểu mẫu theo tiêu chí chung là phải có ánh sáng, cây xanh, kết hợp vận động người dân trồng hoa kiểng ở trước nhà dọc theo các tuyến đường chính để tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình Khu dân cư kiểu mẫu có những tiêu chí chung cần phải đảm bảo như: ANTT, cảnh quan môi trường, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong khu dân cư… Đi đôi với đó, xã đang vận động người dân chung tay đóng góp để lắp đặt camera an ninh trong khu dân cư hay trên các tuyến đường công cộng” - đồng chí Lê Ngọc Hóa cho biết.

Trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã Tân Mỹ Chánh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận cùng chính quyền địa phương vì lợi ích của cộng đồng. Do đó, xã luôn tập trung làm tốt công tác này; đồng thời, nâng cao tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là đảng viên ở địa bàn dân cư phải nêu cao tính tự giác, gương mẫu trong thực hiện chủ trương để người dân hưởng ứng.

Ngoài những chỉ tiêu bắt buộc phải đạt, xã Tân Mỹ Chánh cũng xác định các tiêu chí còn lại cần phải tiếp tục củng cố, nâng chất để đảm bảo tính bền vững như: Giáo dục, cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao, môi trường hay cải cách thủ tục hành chính công…

Đồng chí Lê Ngọc Hóa cho biết thêm: “Trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP. Mỹ Tho thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm cụ thể, chứ không phải chỉ nghe qua báo cáo. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của TP. Mỹ Tho giải quyết các ý kiến, kiến nghị của xã. Từ đó, tạo điều kiện để thúc đẩy, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở Tân Mỹ Chánh”.

M. THÀNH

.
.
.