Thứ Hai, 05/08/2019, 21:49 (GMT+7)
.
Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận:

Triển khai Dự án trên tinh thần công khai minh bạch, đảm bảo tiến độ

(ABO) Theo văn bản số: 272/TB-VPCP ngày 02/08/2019, Văn Phòng Chính phủ chính thức ban hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng liên quan tới giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dứt khoát phải thông tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận trong năm 2020 và khánh thành toàn tuyến vào năm 2021.Từ đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị tập trung xử lý một số nhiệm vụ sau:
 
Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tổng thể triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2.
 
- Về phần vốn Nhà nước hỗ trợ cho Dự án: Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ về phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2018 để hỗ trợ cho Dự án. Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai ngay các thủ tục để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai Dự án.
 
-Về phê duyệt điều chỉnh Dự án: Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Tiền Giang về xây dựng định mức vật tư, giá nguyên vật liệu; Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Tiền Giang về điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với Dự án; đồng thời, giao UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan để thống nhất các nội dung về kinh tế - kỹ thuật (trong đó có tổng mức đầu tư) theo đúng quy định pháp luật, làm căn cứ để phê duyệt điều chỉnh Dự án trước ngày 06 tháng 8 năm 2019, đảm bảo tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
 
- Về vốn tín dụng: UBND tỉnh Tiền Giang cùng với Nhà đầu tư Dự án làm việc với các ngân hàng cấp vốn để giải quyết về nguồn vốn vay, bảo đảm yêu cầu tiến độ Dự án. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại (nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam) kịp thời bố trí nguồn vốn tín dụng cho Dự án theo đúng quy định của pháp luật.
 
- Về công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang tập trung giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư dự án trong tháng 8 năm 2019 để triển khai thi công liên tục. 
 
Bộ Giao thông vận tải thành lập Tổ công tác do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Văn phòng Chính phủ và, đại diện, Nhà đầu tư Dự án để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án, chủ động đi kiểm tra để nắm bắt tình hình triển khai Dự án, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhất là những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời giải quyết.
 
-Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án trên tinh thần công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra.
 
a
Văn bản số: 272/TB-VPCP, ngày 02/08/2019 của Văn Phòng Chính phủ về ý chỉ đạo của Thủ tướng liên quan tới giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 
DS
.
.
.