Chủ Nhật, 22/09/2019, 06:39 (GMT+7)
.

Người cán bộ nhiệt huyết trong công tác Công đoàn

Với đam mê nghiên cứu, học tập, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động (NLĐ), Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nguyễn Thị Thùy Dương là cán bộ tiêu biểu, nhiệt huyết với công tác Công đoàn.

Đồng chí Thùy Dương trao tiền hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Thùy Dương trao tiền hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh từ năm 2015, đồng chí Thùy Dương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Các KCN tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn đẩy mạnh phong trào công nhân, lao động (CNLĐ) và hoạt động Công đoàn trong các KCN.

Theo đó, những năm qua, bản thân đồng chí Thùy Dương đã cùng với Ban Thường vụ Công đoàn Các KCN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh tuyên truyền trong CNLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của tổ chức Công đoàn…

Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thùy Dương luôn coi trọng phát huy trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm cá nhân, nêu cao vai trò người đứng đầu của Công đoàn Các KCN tỉnh và hướng mọi hoạt động về cơ sở; tập trung giải quyết các công việc thực tiễn đặt ra và yêu cầu đòi hỏi của phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn.

Bản thân đồng chí đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ; đồng thời, tích cực hướng dẫn doanh nghiệp (DN) tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Trên cơ sở đó kịp thời phản ảnh, kiến nghị với DN, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong các DN.

Bên cạnh đó, đồng chí Thùy Dương cùng với Ban Thường vụ Công đoàn Các KCN tỉnh tham gia giải quyết tốt các vụ ngừng việc tập thể, không để kéo dài, nhất là công tác tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ; đồng thời, thành lập đường dây nóng tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) ở DN, thường xuyên liên lạc với cơ sở để nắm thông tin tình hình CNLĐ tại các DN; tăng cường hướng về cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhờ vậy, công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ được các CĐCS quan tâm thực hiện, nhất là thăm hỏi đoàn viên Công đoàn, CNLĐ ốm đau, khó khăn đột xuất. Đặc biệt, trong 5 năm qua, đồng chí Thùy Dương đã có 5 sáng kiến được LĐLĐ tỉnh công nhận, đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn hoạt động Công đoàn và phong trào CNLĐ như: “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác củng cố và xây dựng CĐCS vững mạnh”; “Đổi mới phương pháp chỉ đạo và điều hành hoạt động CĐCS trong các DN đạt kết quả tốt”; “Giải pháp tăng cường công tác thu kinh phí và đoàn phí Công đoàn đạt hiệu quả”; “Đổi mới công tác tuyên truyền trong CNLĐ ở các Khu nhà trọ công nhân tự quản”; “Đổi mới phương thức tiếp cận với DN, để phát triển đoàn viên Công đoàn và thành lập CĐCS ở các DN trong tình hình mới”. 

Với những đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp Công đoàn, đồng chí Thùy Dương đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng nhiều Bằng khen.

THIÊN LÝ

.
.
.