Thứ Ba, 03/09/2019, 15:12 (GMT+7)
.
VỀ 5 TRƯỜNG HỢP CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH:

Sau khi rà soát, sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định

(ABO) Để đảm bảo tiến độ Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cùng các ngành chức năng rất nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Dù đã làm hết trách nhiệm, đúng quy định, song vẫn còn 5 hộ dân (bị ảnh hưởng bởi dự án) tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, nhánh bổ sung đường tỉnh 878 (huyện Châu Thành) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tiếp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại huyện Châu Thành.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tiếp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại huyện Châu Thành.

Công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 qua huyện Châu Thành dài 11,56 km, đi qua 5 xã gồm: Tân Lý Đông, Tam Hiệp, Long Định, Nhị Bình, Điềm Hy (trong đó có nút giao Thân Cửu Nghĩa, nhánh bổ sung đường tỉnh 878 dài 900 m).

Công trình được chia làm 4 giai đoạn. Tổng số hộ bị ảnh hưởng ở huyện Châu Thành là 374; tổng kinh phí đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ các hộ dân có đất bị ảnh hưởng do GPMB hơn 200 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành còn 5 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, tập trung ở xã Tam Hiệp.

Cụ thể, trường hợp bà Phạm Thị Thu Thủy, diện tích đất thu hồi là 1.553,3 m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 369.184.000 đồng.

Ngày 14-3-2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Tam Hiệp triển khai, bàn giao Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho bà Thủy, nhưng bà không hợp tác với Tổ công tác. Sau đó, UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh đã đối thoại, vận động nhiều lần, nhưng bà Thủy vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Tấn Hùng, diện tích đất thu hồi 5.911 m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 1.439.699.000 đồng.

Ngày 14-3-2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Tam Hiệp triển khai, bàn giao Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho ông Hùng, nhưng ông không hợp tác với Tổ công tác. Dù đã được UBND tỉnh, huyện và các ngành chức năng vận động, mời đối thoại nhiều lần, nhưng ông Hùng vẫn không đồng ý nhận tiền, vì cho rằng đơn giá bồi thường
đất thấp.

Thứ ba là trường hợp hộ bà Nguyễn Thanh Nga, diện tích đất thu hồi 1.908 m2, tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là 459.020.000 đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ lần thứ nhất là 441.848.000 đồng; kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (do nâng từ vị trí 4 không có đường đi, không giáp kinh lên vị trí 4 có đường đi, giáp kinh) là 17.172.000 đồng.

Ngày 14-3-2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Tam Hiệp, xã Tân Lý Đông triển khai, bàn giao Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường, hỗ trợ, nhưng bà Nga không hợp tác với Tổ công tác. Dù Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng cùng địa phương trực tiếp đối thoại, vận động, nhưng bà Nga vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Thuận, diện tích đất thu hồi là 2.317,5 m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 741.394.100 đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ lần thứ nhất là 672.593.000 đồng; kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (do nâng từ vị trí 4 lên vị trí 3) là 68.801.100 đồng.

Ngày 14-3-2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Tam Hiệp, xã Tân Lý Đông triển khai, bàn giao Quyết định thu hồi đất và Quyết định bồi thường, hỗ trợ, nhưng ông Thuận không hợp tác với Tổ công tác.

Dù Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện và các ngành chức năng mời ông Thuận đến để đối thoại, vận động nhiều lần, nhưng đến nay ông Thuận vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Còn trường hợp ông Dương Đức Thắng, diện tích đất thu hồi là 578,1 m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 150.807.900 đồng. Trong đó, số tiền phê duyệt bồi thường, hỗ trợ lần thứ nhất là 128.840.100 đồng; số tiền được điều chỉnh nâng từ vị trí 4 lên vị trí 3 là 21.967.800 đồng.

Ngày 6-6-2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành mời ông Thắng đến để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhưng ông Thắng không đến. Nhiều lần sau đó, UBND tỉnh, huyện mời ông Thắng đến đối thoại, vận động nhưng ông vẫn không đến.

Với 5 trường hợp trên, dù lãnh đạo UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp và vận động nhiều lần, đã giải quyết hết các kiến nghị đúng quy định và phù hợp với thực tế của từng hộ, nhưng các hộ này vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và huyện rà soát hồ sơ của 5 hộ này; sau khi rà soát, nếu các hồ sơ đã đủ và đúng trình tự thủ tục, giao UBND huyện Châu Thành tiến hành các thủ tục để cưỡng chế theo quy định.

D. SƠN - M. THÀNH

.
.
.