Thứ Hai, 25/11/2019, 14:53 (GMT+7)
.
THỊ TRẤN TÂN HÒA:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

Theo đánh giá của UBND huyện Gò Công Đông, thị trấn Tân Hòa là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019.

Cán bộ Văn phòng thị trấn Tân Hòa giải quyết  hồ sơ đất đai bằng CNTT.
Cán bộ Văn phòng thị trấn Tân Hòa giải quyết hồ sơ đất đai bằng CNTT.

Hiện nay, UBND thị trấn Tân Hòa đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật về CNTT khá tốt. Tất cả cán bộ, công chức (CB,CC) thị trấn đều được trang bị máy tính, có kết nối Internet nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đạt 100%.

Đơn vị đã triển khai và sử dụng hệ thống mạng nội bộ (LAN), trang bị và sử dụng máy quét (scan) đáp ứng số hóa văn bản; kết nối và sử dụng đường truyền số liệu chuyên dụng của tỉnh.

Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hòa Lê Thị Hồng Phương cho biết, để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, 100% máy tính đã được trang bị các phần mềm phòng chống virus, mã độc.

Trong đó, phần mềm diệt virus có bản quyền là 16/16 máy (CB,CC khối Nhà nước). Ngoài ra, thị trấn có trang bị 1 máy tính không kết nối Internet để soạn thảo văn bản mật theo quy định được đặt tại Văn phòng UBND thị trấn. Việc sao lưu dữ liệu được thực hiện theo định kỳ hằng quý, 6 tháng bằng nhiều hình thức.

Riêng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, 100% CB,CC được cấp phát tài khoản và sử dụng thường xuyên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (16/16 CB,CC khối Nhà nước); 100% văn bản đến được Văn thư tiếp nhận trên phần mềm và chuyển lãnh đạo xử lý trên phần mềm, văn bản đi được gửi liên thông trên phần mềm đạt 77,14%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử gửi trong nội bộ đạt 100% và sử dụng tốt chức năng thông tin điều hành.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Phương, lịch công tác được lập và thực hiện tốt trên phần mềm, quản lý sổ văn bản đi và đến được thực hiện tốt. 100% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm Một cửa điện tử; hồ sơ được giải quyết, trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn đạt 100%.

Lãnh đạo đơn vị tham gia xử lý tốt và thường xuyên giám sát tình trạng giải quyết hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử.

Đơn vị có 100% CB,CC tham gia quy trình xử lý hồ sơ được cấp tài khoản và sử dụng phần mềm Một cửa điện tử. Đơn vị thực hiện tốt việc in giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, in phiếu kiểm soát, in sổ theo dõi hồ sơ từ phần mềm. Văn bản điện tử gửi liên thông được ký số đạt 100%.

Tuy nhiên, đa phần người dân chỉ nộp hồ sơ ở lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, còn các lĩnh vực khác không có hồ sơ.

S.N

.
.
.