Thứ Ba, 21/04/2020, 16:45 (GMT+7)
.
THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục hoạt động của Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Công văn 1700 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thông báo kể từ ngày 16-4-2020:

1. Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp tục thực hiện tiếp nhận thông tin và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân theo quy định.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đã được niêm yết tại Trung tâm như sau:

- Đối với các TTHC mức độ 3, 4: Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả bằng các hình thức: Online (qua cổng dịch vụ công), bưu điện.

- Đối với các TTHC bắt buộc phải đến trực tiếp để thực hiện thủ tục (chứng minh nhân dân, giao dịch bảo đảm, cấp bằng lái xe…) thì tổ chức, cá nhân phải liên hệ trước với quầy tiếp nhận hồ sơ để được sắp xếp, hẹn giờ, tránh việc phải mất thời gian chờ đợi khi đến Trung tâm.

- Địa chỉ gửi hồ sơ trực tuyến (online):

+ Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công của tỉnh Tiền Giang: https//dichvucong.tiengiang.gov.vn

- Kết quả giải quyết TTHC được trả cho tổ chức, cá nhân qua hình thức online hoặc bưu điện, hạn chế thực hiện kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3. Yêu cầu công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, TTHC sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý khi thực hiện tiếp nhận trực tiếp TTHC của tổ chức, cá nhân, tránh tình trạng đông người tập trung tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến hoặc bưu điện. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế

Yêu cầu công dân đến liên hệ với Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phải thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định: Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan Y tế.

Thông báo này được thực hiện đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

P.V
 

.
.
.