Thứ Năm, 07/05/2020, 09:20 (GMT+7)
.

Xã Bình Nghị: Bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), xã Bình Nghị (huyện Gò Công Đông) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của cá nhân, tập thể.

Nhiều nông dân xã Bình Nghị vươn lên khá, giàu từ mô hình trồng rau an toàn.
Nhiều nông dân xã Bình Nghị vươn lên khá, giàu từ mô hình trồng rau an toàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hạnh cho biết, để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, Đảng bộ xã Bình Nghị đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp, cụ thể hóa nội dung chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã. Trong đó, xã đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, tồn đọng. Đồng thời, các chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cũng là một trong những nội dung học tập và làm theo Bác. 3 năm liền, Đảng bộ được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ NGUYỄN HỒNG PHƯỚC

Cụ thể, triển khai thực hiện chỉ thị, Đảng bộ xã đã xác định nội dung chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm” là nội dung chủ yếu, quan trọng và xuyên suốt của Đảng bộ.

Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, với tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”… được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Hằng năm, xã tổ chức đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song đó, Đảng ủy xã cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nêu gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác hoặc các mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực như: Mô hình xây dựng khu vườn tình thương xóa khó giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc; phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của Hội Người cao tuổi; phong trào “Nông dân sản xuất kinh - doanh giỏi” của Hội Nông dân.

 

Để Chỉ thị 05 tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

P. MAI

.
.
.